Yeni Beste OSMANLI SAZ ESERİ Klasik Türk Müzik-Musiki, 2020 Enstrümantal Genç Besteciler, Son Besteler

0
1573
Yeni Beste OSMANLI SAZ ESERİ Klasik Türk Müziği-Musiki, Enstrümantal Genç Besteciler, Son Besteleri, 2020 Yeni Çıkan arkı Bestesi, Genç Besteci: Piyanist Güneş Yakartepe Son Beste Eserler
Yeni Beste OSMANLI SAZ ESERİ Klasik Türk Müziği-Musiki, Enstrümantal Genç Besteciler, Son Besteleri, 2020 Yeni Çıkan arkı Bestesi, Genç Besteci: Piyanist Güneş Yakartepe Son Beste Eserler

Genç Besteci Güneş Yakartepe Yeni Beyati Makamı, Enstrümantal Saz Eseri Son Bestesi.
OSMANLIDAN ESİNTİLER, En Güzel Genç Besteciler, Yeni Besteler Eserlerini Piyano Tuş ve Bendir Sesleri ile Dinlediniz mi?.
Yeni Beste Eserlerini Piyano Sesleri ile Acaba Sevecek misiniz?
Genç Besteci Güneş Yakartepe “Osmanlıdan Esintiler ” En Son Bestesini, Kuyruklu Komalı Piyano İle Çaldı. Vurmalı Çalgı; Bendir, Besteciye Eşlik Etti.
En Güzel Genç Türk Bestekarı Makamsal Enstrümantal Saz Eserleri Besteleri,
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, 16 Yaş (2013) Konser ve Piyano Beste Çalışmaları
Genç Bestekar, Güneş Yakartepe, Enstrümantal Besteleme Projesi: No: 1
Piyano, Nota, Beste: Gunes Yakartepe
Piyano Bendir ( Ritim Saz Aletleri) ile Düetler Serisi: 4
Güzel Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi Bekliyoruz.
Genç Bestekar Sizlerden Destek ve Güzel Yorumlar Bekler.
Yeni Besteleri Solo Piyano Ve Türk Ritim Sazları Çalgıları Umarım Güzel Bulursunuz, Ümit Ederim Hoşunuza Gider
Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar…

Osmanlıdan Esintiler Bayati Makam Bestesi ve Besteci Hakkında Bilgiler

SAZ SEMAİSİ FORMU NEDİR?

Fasılların en sonunda çalınan saz eserine verilen addır. Peşrev gibi, saz semaileri de dört haneli olarak bölümlere ayrılır. Her hanenin sonunda teslim. bulunur.
Saz semaileri, peşrevlerin aksine küçük usûllerle ölçülmüşlerdir. Saz semailerinin ilk üç hanesi (10 / 8) lik Aksak Semai usûlü ile ölçülmüştür. Dördüncü hane ise rnuhtelif usûllerden yapılabilir. Semai, Yüriik Semai, Devr-i Hindi, Aksak, Curcuna gibi …
Teslim bölümü Aksak Semai usûlü ile ölçülmüştür.İlk üç hane, peşrevler gibi giriş, geçki gibi özellikleri yansıtır. Dördüncü hane ise ser best olup melodi ve usûl yönünden bestekârın arzusuna kalmıştır.
Peşrev ve saz semailerinin teslim bölümlerine girilecek yerde bağlantı, bazen makamın güçlüsünde, bazen de durakta asma kalış yapılmak suretiyle olur.
Saz semaileri fasıl sonlarında çalınabildiği gibi, müstakil saz icralarında da yer alabilir. Saz semaileri ritmik ve serbest bir yapıya sahip olduklarından bestekârların daha çok üstiinde durdukları bir form olmuştur.
Peşrevler, Hane adı verilen bölümlerden yapılmışlardır. Çoğu zaman dört haneden meydana gelir. Her hanenin sonunda Teslim adı verilen bir bölüm bulunur. Peşrevler büyük usûllerle yapılmışlardır.

2020 YENİ ÇIKAN ŞARKI BESTESİ, PİYANO ESERİ BESTELERİ, GENÇ BESTECİ: GÜNEŞ YAKARTEPE SON BESTE ESERLERİ

Yeni Çıkan Türkü, Şarkı ve Enstrümantal Eser Besteleri ve Piyano Düzenlemeleri, Genç Besteci: Güneş Yakartepe
-2020 En Yeni Çıkan Beste, Güfte: ATTİLA İLHAN Şileb Şarkısı, Piyano Solo, Genç Besteci Güneş Yakartepe

– Yeni Çıkan Beste MERDİVEN Şarkısı Bestesi, En Yeni Çıkan Amatör Besteler Şarkılar, Şiir: Ahmet Haşim

– Yeni Beste OSMANLI SAZ ESERİ Klasik Türk Müziği-Musiki, 2020 Enstrümantal Genç Besteciler, Son Besteler

– Yeni Şarkı, ÖĞRETMEN Marşı Şiir-Beste: Genç Bestekar Güneş Yakartepe, ÖGRETMENLER Günü Kutlu Olsun

– Yeni Çıkan Şarkı Bestesi KIZ ÇOCUĞU Hiroşima, Son Piyano Türkü Eser, Genç Besteci Güneş Yakartepe

– 2020 Yeni Çıkan Şarkı Beste NE İÇİNDEYİM ZAMANIN Şiir: Ahmet Hamdi Tanpınar, Genç Besteci Güneş Yakartepe

– Yeni Beste UŞAK SAZ SEMAİSİ Genç Besteci Son Enstrümantal Fon Müzik, Klasik Türk Musiki Saz Eserleri

Yeni Çıkan Şarkı Beste MERDİVEN Güfte: Ahmet Haşim, 2020 Yeni Besteler, Genç Besteciler, Son Piyano Müzik

Yeni Şarkı Bestesi ŞİLEP Güfte; ATTİLA İLHAN, Son En Son Çıkan Beste, Genç Bestekar: Güneş YAKARTEPE

En Son Beste HİROŞİMA Yeni Çıkan Şarkı, Güfte; NAZIM HİKMET RAN, Genç Besteci Güneş YAKARTEPE Piyano

Yeni Enstrümantal Beste, BAYATİ SAZ ESERİ: Osmanlı Esintileri, Genç Bestekar: Güneş Yakartepe Piyano

https://www.youtube.com/watch?v=Z1JrUDabmz8 .

SAZ ESERİ FORMU NEDİR?

Genel olarak, dinlediğimiz birbirinden farklı eserleri iki ana grupta toplayabiliiz: Yalnız sazlar için yazılmış eserler, Güftesi olan, insan seslerinin okuyabileceği eserler. Yalnız sazların icra etmesi için yazılmış olan saz eserleri, Türk Mûsikîsi içerisinde önemli bir yer işgal eder.Saz eserleri yedi ayrı bölümde karşımıza çıkmaktadır: Peşrev, Saz Semâîsi, Tasvir, Medhal, Taksim, Aranağme, Oyun Havası

BAYATİ / BAYATİ MAKAMI NEDİR? KISA BİLGİ,

BEYATİ MAKAMI KISCA NEDİR: Hüzünlü bir yapıya sahiptir ve iltifat duyguları taşır.Çok kullanılan “basit makamdır”, Basit makamdan 4. olan Uşşak makamının inici şeklidir.Uşşak makamı ile aynı olan bu makam, yalnız seyrinin değişik olması ile bu makamdan ayrılır. Durak(karar), güçlü, donanım ve yeden her iki makamda da aynıdır. Uşşak makamının seyiri çıkıcı, Beyati makamının seyiri ise inici-çıkıcıdır.
Tarihte Bayat Oğuz boyunun isminden alınmış olan bu makam için Beyati makamı demek daha doğru olur. Her bakımdan uşşak makamına benzeyen Beyati makamı, Uşşak makamından, bazı geçki ve özellikleri dolayısıyla ayrılarak kişiliğini belli eder. Uşşak makamına olan bu yakınlığı dolayısı ile Uşşak makamının bir başka şekli gibi kabul edilip, basit makamlar içerisinde ayrıca sıra numarası verilmemiştir.
Durağı: Dügah perdesidir.
Seyri: Çıkıcı – inicidir ki, Uşşak makamından ilk bakışta bu özelliği ile ayrılır. Uşşak makamı çıkıcıdır.
Dizisi: Uşşak makamı dizisinin aynısıdır. Yani, yerinde uşşak dörtlüsüne, Neva’da Buselik beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.
Güçlüsü: Uşşak makamında da olduğu gibi, Uşşak dörtlüsü ile Buselik beşlisinin ek yerindeki Neva perdesidir. Üzerinde, Buselik çeşnili yarım karar yapılır.
Asma Karar Perdeleri: Segah perdesi, bu makam için de önemli asma karar perdesidir. Bu perde üzerinde, Uşşak makamında olduğu gibi, Segah ve Ferahnak beşlisi ile veya Segah üçlüsü ile asma karar yapılır.
Bundan başka bir asma karar perdesi olmamakla beraber Acem perdesi Beyati makamı için önemli bir perdedir. Beyati seyri sırasında sık sık acem perdesi gösterilir. Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse, Beyati makamı, Neva ve Acem perdeleri arasında sıkça dolaşır. Bu Acem perdesinin önem kazanması da Beyati’yi Uşşak’tan ayıran bir özelliktir.
Beyati makamının diğer önemli asma karar perdeleri, Neva ve Çargah perdeleridir. Makam, zaman zaman, karar sırasında olmamak şartıyla Neva perdesinde Hicaz, Çargah perdesinde de Nikriz çeşnilerini gösterir. Bu Neva’da Hicaz, Çargah’da Nikriz de Beyati makamını Uşşak makamından ayıran bir özelliktir. Uşşak makamında böyle bir şeyin olmaması gerekir.

GENÇ BESTECİ GÜNEŞ YAKARTEPE KİMDİR? ( Kısaca BİYOGRAFİ ve MÜZİK HAYATI)

1997 yılında İstanbul’da doğdu. Müziğe 9 yaşında başladı. Hobi amaçlı çok sayıda enstrüman çaldı.
Bunlarda ustalık hedeflemese de herbirinden çıkan sesleri ve nota sistemini tanımak kendisine avantaj sağladı.
Kulaktan duyma ve notaya dökme kendiliğinden gelişti. Absolut kulağa sahip olduğunu gitar öğretmeni keşfetti.
En iyi çaldığı enstrüman klarnet idi, ancak daha sonra piyanoyla tanıştı ve en çok piyanoyu sevdi. Konservatuvara girmeye karar verdi.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. Devlet Konservatuvarı tam zamanlı piyano ve klarinet bölümlerini kazandı.
2014 yılında Pera Uluslararası Piyano Yarışması’nda “En İyi Türk Bestecisi Yorumcusu” ödülünü kazandı.
Liseyi klasik müzik piyano eğitiminde tamamladı.

Bu arada farklı formlarda beste çalışmaları yaptı. Piyano ile Türk Müzik kültürünü birleştirme alanında uygulamalara ilgi duydu.
Beste çalışmalarına ve Türk müziği yanında klasik müzikte piyano eğitimine de devam etmektedir.
Piyanist Bestekar, Guneş Yakartepe Web Sitesi www.gunesyakartepe.com
Tüm Yeni Beste Notaları: http://gunesyakartepe.com/artists

En Yeni Besteler, Genç Besteciler Konseri

Genç Piyanist GÜNEŞ YAKARTEPE ve Grup PiyanoTürk; Piyano, Keman, Ney, Vokal, Solist.
Genç Bestecimizin Yeni Bestelerini, Piyano ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Hoşunuza Gider.
Genç Bestekar: Güneş Yakartepe Yeni Beste Pdf Notalarını, indirmek için tıklayınız:

CEVAP VER