FİKRİMİN İNCE GÜLÜ Osmanlı Klasik Musikileri Şarkısı Besteci: Muallim İsmail Hakkı bey

0
9761

FİKRİMİN İNCE GÜLÜ Piyano Klasik Türk Müziği Şarkı Eseri Bestekar: Gül Roman Sinema Osmanlı Saray Müzikleri Müziği Sesi

Muallim İsmail hakkı bey Bestesi FİKRİMİN İNCE GÜLÜ Solo Piyano ve Solist Burcu ile Sevilen Türk Müziği Şarkılarını Çok Seveceksiniz
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ” Şarkısını Piyano ile Çaldı ve Söyledi
Solist ; Burcu Sesi İle Ona Vokal yaptı.
Genç Piyaniste Desteklerinizi ve Güzel Yorumlarınızı Bekliyoruz.
Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü
O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın ben

Ellerin ellerimde, leblerin leblerimde
O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni

Ateşli dudakların, gamzeli yanakların
O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni

Beste: Muallim İsmail hakkı bey
Makam: Acemkürdî

Usûl: Semai

Osmanlı Bestekar; Muallim İsmail Hakki Bey Kimdir? Müzik Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

Muallim İsmail Hakkı Bey, 1865 yılında İstanbul’un Balat semtinde dünyaya geldi.
Babası “İdare-i Husûsiye”memurlarından hanende Reşid Efendi’dir. İlk okulu okuduktan sonra onu ailesi Mercan’da bir örücünün yanına çırak olarak verdi.
Mahallesinde ve işyerine yakın câmilerde okuduğu ezanlarla sesinin güzelliği dikkatleri çekiyordu. Bir çok műsıkîşinasımızın hayatında olduğu gibi, bu güzel sesi duyan yüksek dereceli bir saray görevlisi , ki bu kimsenin bir saray müezzini olduğu söylenir, Mızıka-i Humayűn’a alınmasına aracı oldu.
O zamanlar henüz Enderûn kapatılmadığı için, geleneksel öğretim ölçüleri içinde Suyolcu Lâtif Ağa’dan mûsıkî öğrenerek birçok fasıl geçti.
Bir taraftan da Mızıka-i Humayûn hocalarından Batı Mûsıkîsi ve Batı notası öğreniyordu.
O zamanki Enderûn mûsıkîşinaslarının hemen hemen hepsi Hamparsum notası bildiğinden bu notayı da öğrendi. Yorulmak bilmez bir çalışma ve öğrenme gayreti içinde sanatını geliştirerek kısa sürede “Sersazende”liğe terfi ettirildi. Daha sonra “Kolağası” rütbesi ile müezzinbaşı oldu.

Piyano Solo Resital PADİŞAHIM ÇOK YAŞA Muallim İsmail Hakki Bey, Osmanlı Müzik-Şarkı Ottoman Music

1908’de Meşrutiyet’in ilânından sonra, önce “Mûsıkî-i Osmanî” topluluğunu daha sonra aynı ismi taşıyan “Mekteb”i kurdu. Her iki şekliyle de hem düzenli bir sistem içinde öğrenci yetiştirdi, hem de mûsıkî sever İstanbul’lulara iyi icra örnekleri sundu. Darülelhan adı altında açılan, sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı adını alan öğretim kurumunda “Tertip ve Tasnif Heyeti” üyeliği ve “Fasıl Şefliği” yaptı.
Çok güçlü nota bilgisi olduğu için ayrıca “Solfej Muallimliği” görevini de üstlenmişti.
Műsıkî hayatına atıldıktan sonra durup dinlenmeden çalışarak hayli eseri notaya aldı;daha sonra sözünü edeceğimiz yayınları yaptı.
Sayısız sanatkârın yetişmesinde etken olmuştur. Bütün bunlar göz önüne alınacak olursa, nasıl zaman buldu da bu kadar besteyi yapabildi diye hayrete düşülebilir. Ruşen Ferid Kam, ders verirken hem konuştuğunu, hem de bir yandan beste yaptığını ve çok kolay eser bestelediğini söylerdi.
“Soyadı Kanunu”ndan sonra “Aksoy” adını alan İsmail Hakkı Bey Konservatuvar’dan Bebek’teki evine tramvayla dönerken 30 Aralık 1927 ‘de vefat etti. Ertesi gün Eğrikapı mezarlığına defnedildi.
Bir kez evlenmiş, beş çocuğu dünyaya gelmiştir. Ölümünden sonra nota kolleksiyonu, nota defterleri, kitap ve evrakı radyo idaresince satın alınmıştır. Bütün bunlar TRT Müzik Dairesi arşivinde bulunmaktadır. Elde bulunan eserleri bir ömür içine sığmayacak niteliktedir.

Piyano Resital ÇARGAH MARŞI Beste: Muallim İsmail Hakkı Bey, En Güzel Osmanlı, Bilinmeyen Müzikleri

MUALLİM İSMAİL HAKKİ ESERLERİ HAKKINDA BİLGİLER
Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem
Ey mehlika ey gül beden
Fikrimin ince gülü
Gülşende yine âh ü enin eyledi bülbül
Acemkürdİ peşrevi
Ferahfezâ peşrevi
Ferahfezâ saz semâîsi
Kasik Türk Osmanlı Müziği Musikisi, İngilizce: Ottoman Empire Music March, Fransızca: Ottomane Musique, Almanca: Osmanische Musik, Osmanische Musik Marche

Piyano Osmanlı Marşları KUR’A MARŞI Muallim İsmail Hakkı Bey, Ottoman Music, Mızıka-yı Humayun Marş

CEVAP VER