Genç Besteci Güneş Yakartepe, Enstrümantal Saz Eseri Son Bestesi, Osmanlı Esintileri. Klasik Türk Musiki

0
2006

Genç Besteci Güneş Yakartepe Yeni Beyati Makamı, Enstrümantal Saz Eseri Son Bestesi.
OSMANLI ESİNTİLERİ, En Güzel Genç Besteciler, Yeni Besteler Eserlerini Piyano Tuş ve Bendir Sesleri ile Dinlediniz mi?.
Yeni Beste Eserlerini Piyano Sesleri ve Klasik Kemençe Sesleri ile Acaba Sevecek misiniz?
Genç Besteci Güneş Yakartepe “OSMANLI ESİNTİLERİ ” En Son Bestesini, Kuyruklu Komalı Piyano İle Çaldı. Tarihi Türk Musiki Yaylı Çalgısı; Klasik Kemençe, Besteciye Eşlik Etti.
En Güzel Genç Türk Bestekarı Makamsal Enstrümantal Saz Eserleri Besteleri,
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, 16 Yaş (2013) Konser ve Piyano Beste Çalışmaları
Genç Bestekar, Güneş Yakartepe, Enstrümantal Besteleme Projesi: No: 1
Piyano, Nota, Beste: Gunes Yakartepe
Beste notaları PDF İndir: http://gunesyakartepe.com/artists
Klasik Kemençe (Tarihi Türk Musiki Yaylı Çalgı Aletleri) ile Düetler Serisi: 4
Güzel Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi Bekliyoruz.
Genç Bestekar Sizlerden Destek ve Güzel Yorumlar Bekler.
Yeni Besteleri Solo Piyano Ve Klasik Kemençe Çalgısı ile Umarım Güzel Bulursunuz, Ümit Ederim Hoşunuza Gider
Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar…

OSMANLI ESİNTİLERİ BAYATİ MAKAM BESTESİ VE BESTECİ HAKKINDA BİLGİLER

SAZ ESERİ FORMU NEDİR?

Genel olarak, dinlediğimiz birbirinden farklı eserleri iki ana grupta toplayabiliiz: Yalnız sazlar için yazılmış eserler, Güftesi olan, insan seslerinin okuyabileceği eserler. Yalnız sazların icra etmesi için yazılmış olan saz eserleri, Türk Mûsikîsi içerisinde önemli bir yer işgal eder.Saz eserleri yedi ayrı bölümde karşımıza çıkmaktadır: Peşrev, Saz Semâîsi, Tasvir, Medhal, Taksim, Aranağme, Oyun Havası

2020 YENİ ÇIKAN ŞARKI BESTESİ, PİYANO ESERİ BESTELERİ, GENÇ BESTECİ: GÜNEŞ YAKARTEPE SON BESTE ESERLERİ

Yeni Çıkan Türkü, Şarkı ve Enstrümantal Eser Besteleri ve Piyano Düzenlemeleri, Genç Besteci: Güneş Yakartepe
– Yeni Çıkan Beste MERDİVEN Şarkısı Bestesi, En Yeni Çıkan Amatör Besteler Şarkılar, Şiir: Ahmet Haşim

– Yeni Beste OSMANLI SAZ ESERİ Klasik Türk Müziği-Musiki, 2020 Enstrümantal Genç Besteciler, Son Besteler

-2020 En Yeni Çıkan Beste, Güfte: ATTİLA İLHAN Şileb Şarkısı, Piyano Solo, Genç Besteci Güneş Yakartepe

– Yeni Şarkı, ÖĞRETMEN Marşı Şiir-Beste: Genç Bestekar Güneş Yakartepe, ÖGRETMENLER Günü Kutlu Olsun

– Yeni Çıkan Şarkı Bestesi KIZ ÇOCUĞU Hiroşima, Son Piyano Türkü Eser, Genç Besteci Güneş Yakartepe

– 2020 Yeni Çıkan Şarkı Beste NE İÇİNDEYİM ZAMANIN Şiir: Ahmet Hamdi Tanpınar, Genç Besteci Güneş Yakartepe

– Yeni Beste UŞAK SAZ SEMAİSİ Genç Besteci Son Enstrümantal Fon Müzik, Klasik Türk Musiki Saz Eserleri

Yeni Çıkan Şarkı Beste MERDİVEN Güfte: Ahmet Haşim, 2020 Yeni Besteler, Genç Besteciler, Son Piyano Müzik

Yeni Şarkı Bestesi ŞİLEP Güfte; ATTİLA İLHAN, Son En Son Çıkan Beste, Genç Bestekar: Güneş YAKARTEPE

En Son Beste HİROŞİMA Yeni Çıkan Şarkı, Güfte; NAZIM HİKMET RAN, Genç Besteci Güneş YAKARTEPE Piyano

Yeni Enstrümantal Beste, BAYATİ SAZ ESERİ: Osmanlı Esintileri, Genç Bestekar: Güneş Yakartepe Piyano

https://www.youtube.com/watch?v=Z1JrUDabmz8 .

SAZ SEMAİSİ FORMU NEDİR?
Fasılların en sonunda çalınan saz eserine verilen addır. Peşrev gibi, saz semaileri de dört haneli olarak bölümlere ayrılır. Her hanenin sonunda teslim. bulunur.
Saz semaileri, peşrevlerin aksine küçük usûllerle ölçülmüşlerdir. Saz semailerinin ilk üç hanesi (10 / 8) lik Aksak Semai usûlü ile ölçülmüştür. Dördüncü hane ise rnuhtelif usûllerden yapılabilir. Semai, Yüriik Semai, Devr-i Hindi, Aksak, Curcuna gibi …
Teslim bölümü Aksak Semai usûlü ile ölçülmüştür. İlk üç hane, peşrevler gibi giriş, geçki gibi özellikleri yansıtır. Dördüncü hane ise ser best olup melodi ve usûl yönünden bestekârın arzusuna kalmıştır.
Peşrev ve saz semailerinin teslim bölümlerine girilecek yerde bağlantı, bazen makamın güçlüsünde, bazen de durakta asma kalış yapılmak suretiyle olur.
Saz semaileri fasıl sonlarında çalınabildiği gibi, müstakil saz icralarında da yer alabilir. Saz semaileri ritmik ve serbest bir yapıya sahip olduklarından bestekârların daha çok üstiinde durdukları bir form olmuştur.
Peşrevler, Hane adı verilen bölümlerden yapılmışlardır. Çoğu zaman dört haneden meydana gelir. Her hanenin sonunda Teslim adı verilen bir bölüm bulunur. Peşrevler büyük usûllerle yapılmışlardır.

MAKAM NEDİR

Türk musikisinde, kullanılan ses dizilerinin(gam) belli kurallar çerçevesinde kullanılmasıdır. Makamların dizileri, aralıkları eşit olmayan toplamı 53 koma olan sekiz sesten oluşur. Dizileri aynı olan makamlar birbirlerinden seyirlerine göre ayrılır. Bu yüzden makamda seyir çok önemlidir. Makamların karar sesleri, güçlüsü, yedeni ve asma kararları olur.
Durak, ilk dörtlü veya beşlinin ilk perdesidir.
Güçlü, genellikle ikinci dörtlü veya beşlinin ilk perdesidir ve parçanın ortalarında geçici karar perdesi olarak kullanılır.
Yeden, genellikle parçanın bitişinde karar perdesinden önce kullanılan makamına göre yarım veya tam ses olabilen bitiş duygusunu güçlendirici sestir.

BAYATİ / BAYATİ MAKAMI NEDİR? KISA BİLGİ,

Klasik Türk müziğinde uşşak dörtlüsüne buselik beşlisi katılmasıyla yapılmış eski bir makam veya bayatlı ya da bayata ait olan . Kur’an da bir kıraat makamı.
1400 yılından günümüze kadar kullanıldığı tahmin ediliyor.Hüzünlü bir yapıya sahiptir ve iltifat duyguları taşır.Çok kullanılan “basit makamdır”, 13 basit makamdan 4. olan Uşşak makamının inici şeklidir.
Durağı = Dügah Perdesi Güçlü = Neva Perdesi,

CEVAP VER