Sultan Abdülaziz Kimdir ? Kısaca Hayatı

0
5414
Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Kimdir. Ottoman Empire Ottomano, Abdul Aziz Sultano, Abdulaziz Padishah, İmperial Of Ottomane

Osmanlı Padi̇şahi Sultan Abdülaziz Kimdir ?(1861–1876) Ansiklopedik Kısaca Vikipedi Bilgisi

İstanbul 9 Şubat 1830 – 4 Haziran 1876 Osmanlı padişahlarının 32.’si. (25 Haziran 1861-30 Mayıs 1876) II. Mahmud’la Pertevniyal Valide Sultan’ın oğludur.

15 yıllık saltanatı iç ve dış politikalar, ekonomik buhranlar, toplumsal eylemler bakımında yoğun olaylar ve gelişmelerle geçmiştir. “Sultan Aziz Devri” denen bu kısa dönem Batı’ya açılışın getirdiği lüks ve sefahat, Padişahın Mısır’a ve Avrupa’ya yaptığı gezilerin yankıları, “Aziziye” denilen giyim kuşam ağırlıklı bir modanın doğması, basının günlük yaşama girmesi sonucu halkta yeni düşüncelerin ve özgürlük isteklerinin yaygınlaşması; askeri, endüstriyel ve ekonomik açıdan Avrupa’ya bağımlılığın artması, ayrılıkçı ayaklanmaların yoğunlaşmasıyla dikkat çekmiş ve 600 yıllık Osmanlı tarihinin önemli bir dönemini oluşturmuştur.

Sultan Abdülaziz Arapça, din, edebiyat, musiki dersleri almış ancak politik ve askeri deneyimler edinmesine izin verilmemiştir. Kurbağalıdere’deki Köşkü’nde daha çok spor yaparak, ava çıkarak ve resim yaparak vakit geçirmiştir.

Osmanlı Padişahı, Sultan 3. Selim Kimdir. Ottoman Empire Ottomano Sultano, Padishah, İmperial Of Ottomane tugra-armasi-simgesi-
Osmanlı Padişahı, Sultan 3. Selim Kimdir. Ottoman Empire Ottomano Sultano, Padishah, İmperial Of Ottomane tugra-armasi-simgesi-

1861-71 dönemlerinde Karadağ, Eflak-Boğdan, Sırbistan ayaklanmalarıyla boğuşmuştur. 3 Nisan 1864’te İstanbul’un en önemli yapıtaşı Galata Köprüsü hizmete girmiştir. 1867’de ilk kez, bir Osmanlı Padişahı sıfatıyla Avrupa’ya resmi geziye çıkmıştır. Bu gezinin etkileriyle Avrupa’dan borç alarak Çırağan ve Beylerbeyi Sarayları’yla; Ayazağa, Tokat Bahçesi, Alemdağ ve İcadiye Köşkleri’nin yapımlarını başlatmıştır.

1868’de ilk kurum sayılan “Şura-yı Devlet” oluşturulmuş, “bahriyye” ve “adliyye” nezaretleri kurulmuş, yabancılara Osmanlı topraklarında mülkiyyet hukuku tanınmış, pasaport ve mürur tezkiresi uygulaması yine bu yıllarda gerçekleşmiştir. Saltanatının on yıllık döneminin iki kötü olayı 5 Haziran 1870 Beyoğlu yangını ve 1871’de Sadrazam Ali Paşa’nın ölümüdür.

1875 Hersek ayaklanması, Sırbistan-Karadağ Savaşları, Bulgaristan’ın ayaklanması, Selanik Vak’a’sı, medrese öğrencilerinin ayaklanması, yabancı devletlerin (özellikle İngiltere, Rusya- Avusturya ve Almanya’nın) Osmanlı’nın iç işlerine müdahale etmesi gibi gelişmelerin sonucunda  bir darbeyle Abdülaziz tahttan indirilmiştir.

Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Kimdir. Ottoman Empire Ottomano, Abdul Aziz Sultano, Abdulaziz Padishah, İmperial. Of Ottomane
Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Kimdir. Ottoman Empire Ottomano, Abdul Aziz Sultano, Abdulaziz Padishah, İmperial. Of Ottomane

Önce Topkapı Sarayı oradan Çırağan Sarayı Feriye Dairesi’ne kapatılan Abdülaziz tahttan indirilişinin beşinci gününde bilek damarlarını keserek intihar ettiği izlenimi verilerek katledilmiştir.

Şişman, ablak yüzlü, ak düşmüş çember sakallı olarak betimlenen Abdülaziz bol kesimli giysileri tercih etmiştir. Batı-Doğu giyim tarzının karışımı olan bu biçim “Aziziye” denen bir modaya öncülük etmiştir. Tipine uygun tabla fese de o zaman “Aziziye” denilmiştir.

Hayal, ortaoyunu ile güreş O’nun döneminde altın çağını yaşamıştır. Tiyatroyu sevmeyen Abdülaziz’in köçek oynatması, horoz döğüşü ve Karagöz seyretmesi Batılılarca eleştirilmiştir. Alafrangaya ilgi duymayan Padişah Doğu esintili üslubları tercih etmiştir. Heykeli yapılan tek padişahtır.
En Güzel Osmanlı Sultani Bestelerini Komalı Piyano ve Türk Müziği Sazları (Kanun ve Keman) ile Hiç Dinlediniz mi?
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” Hicaz Sirto, Sultan Abdülaziz Bestesi” Eserini Kuyruklu Komalı Piyano ile İcra Etti. Keman ve Kanun Eşlik Etti.
Bugün çok sevilen ve oynanan Aziziye Sirto(Hicaz Sirto) oyununun ezgisi Sultan Abdulaziz ’e aittir. Rumlarda da bu oyun Azizies Sirtos olarak adlandırılmıştır.
Hicaz Sirto
Beste: Sultan Abdülaziz
Makam: Hicaz
Usül: Sofyan
Sultan Abdülaziz’in Hicaz Sirtosu Neşeli ve Kıvrak Nağmelere Sahip Olmasına Rağmen Vakarı ve Mağrurluğu İle İnsanı Çok Derinden Etkiler.
Bu Eserin, Daha Doğrusu Abdülaziz’in Bir Arzusu Var ve Bu Arzuyu Bize Keyifli Keyifli Anlatıyor

HİCAZ SİRTO, BESTE: SULTAN ABDÜLAZİZ BİLGİLERİ, VİDEOLARI

Hicaz Sirto, Beste Sultan Abdülaziz, Piyano Kanun Keman Solist Quarter, Klasik Türk Musikisi-Müziği, Genç Piyanist Güneş Yakartepe, En Güzel Saz Eserleri Şarkılar Konseri. Enstrümantal Saz Eseri-Semaisi Osmanlı En Güzel Fon Müzik. Ottoman Music

CEVAP VER