Sanatçı Padişah, Abdülaziz’in İlginç ve Önemli Özellikleri

0
2343
Sultan Abdülaziz 32. Osmanlı Padişahı 2. Mahmud Ile Valide Sultan Oğludur. Kimdir Kısaca Hayatı Önemli İşleri Ve Projeleri
Sultan Abdülaziz 32. Osmanlı Padişahı 2. Mahmud Ile Valide Sultan Oğludur. Kimdir Kısaca Hayatı Önemli İşleri Ve Projeleri

Sultan Abdülaziz, kendinden önceki Osmanlı padişahları gibi sanata destek veren bir hükümdardı. Resim ve hat sanatındaki üstün maharetinin yanı sıra müzikle de yakından ilgiliydi. Sultan Abdülaziz, küçük yaşlardan itibaren oldukça iyi bir eğitim almış, hem Batı hem de Klasik Türk müziğinde birbirinden güzel besteler yapmıştı. Klasik Batı müziği besteleyen ilk kompozitör padişah olan Sultan Abdülaziz’in müzisyen yönüne dair bilinmeyenleri derledik.

SULTAN ABDÜLAZİZ’İN VE OSMANLI PADİŞAHLARININ DEĞİŞİK ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Yedi cihana hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğunun liderleriydi onlar. Devlet-i Aliyye’yi yönetmenin, İslam dünyasının sancağını taşımanın yanında her sultanın kendine özgü yetenekleri ve zevkleri vardı.
Kimi yürekleri titreten şiirler yazmaya, kimi göz kamaştıran mücevherler tasarlamaya, kimi musikiye, kimi de bahçıvanlığa merak salmıştı.

SULTAN ABDÜLAZİZ’İN TİPİK ve ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Sultan Abdülaziz’in ve Osmanlı Padişahlarının Değişik Önemli Özellikleri
Yedi Cihana Hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğunun Liderleriydi Onlar. Devlet-İ Aliyye’yi Yönetmenin, İslam Dünyasının Sancağını Taşımanın Yanında Her Sultanın Kendine Özgü Yetenekleri ve Zevkleri Vardı.
Kimi Yürekleri Titreten Şiirler Yazmaya, Kimi Göz Kamaştıran Mücevherler Tasarlamaya, Kimi Musikiye, Kimi De Bahçıvanlığa Merak Salmıştı.
Sultan Abdülaziz’in Tipik ve Önemli Özellikleri

• Resme ve Hat Sanatına Olan Yeteneği Yanında Müziğe Yatkınlığı İle Bilinen Sultan Abdülaziz’de Görülen Sanat Eğilimi, Osmanlı Sultanları İçin Adeta Bir Aile Geleneğiydi.
• Geleneksel Sanatlar İçin “Altın Çağ” Olarak Nitelendirilen Kanuni Sultan Süleyman Döneminden İtibaren Şehzadelerin Bir Sanat ve Zanaat Öğrenmeleri Gelenek Halini Almıştı.
• Şehzadeler Kendileri İçin Tayin Edilen Lala Gözetiminde Askeri ve Fenni İlimlerde Kendilerini Geliştirirken, İşinin Ehli Bir Sanatkâr Tarafından Da Sanat Alanında Eğitilirlerdi.
• Kanuni Kuyumcu, Iı. Bayezid İcazetli Bir Hattattı. Iı. Murat Hattat, I. Selim Kuyumcu, Iı. Mahmud ve Abdülmecid De Dönemlerinin En İyi Hattatları Arasındaydı.
• Sanata Olan İlgi ve Yeteneği İle Tanınan Sultan Iı. Mahmut ve Pertevniyal Sultan’ın Çocuğu Olan Sultan Abdülaziz, 8 Şubat 1830’da Dünyaya Geldi.
• Sultan Abdülaziz, Bir Batı Sanatı Olan Resme ve Heykele İlgisi Olması Sebebiyle “Yüzü Batı’ya Dönük” Olarak Bilinen Sultan Abdülaziz, Aynı Zamanda Osmanlı Sultanları Arasında Avrupa’ya İlk Resmi Ziyareti Gerçekleştiren Padişahtı.
• Abdülaziz, Yetişme Döneminde İyi Bir Müzik Eğitiminden Geçmiş, Oldukça İyi Bir Musiki Bilgisine Sahipti. Çok İyi Piyano ve Çok İyi Lavta Çalan, Aynı Zamanda Neyzen Olan Çok İnce Ruhlu Bir Padişahtı. Yaptığı Resmi Gezilerde De Dış Kaynaklarda Sanatkâr Bir Devlet Başkanı Olarak Nitelendirilmişti.
• Sultan Abdülaziz, Klasik Türk ve Batı Türünde Eserler Verdi
• Sultan Abdülaziz, Klasik Türk ve Batı Müziğinde Günümüze Kadar Ulaşan Eserlere “Bestekâr” Sıfatıyla İmza Atmıştı.
• Sultan Abdülaziz Ney Taksimleri İle Dinleyenleri Mest Ederdi
• Ney Meşklerini Hocası Olan Neyzen Yusuf Paşa İle Gerçekleştirirdi. Onun Ney İle Gerçekleştirdiği Taksimleri Hünkâr Başkâtibi Atıf Bey Şu Sözlerle Dile Getirmişti: “Her Saza Aşina İseler De Tarikat-I Mevleviyye’ye Muhabbetlerinden Nâşi, Ney Üflemeye Merakları Ziyade İdi. Yaz Geceleri Harem-İ Hümayunda Yatak Odasının Pencereleri Açık Olmakla Bazen Ney İle Hazin Hazin Taksim Eylediğini Duyanların Ruhu, Avalim-İ Ulviyyeye Pervaz Edecek Hale Gelirdi…”
• Sultan Abdülaziz’in Tuvalinden Bir Resimleri Vardı.
• Sultan Abdülaziz’in Ey Nevbahar-I Hüsn-Ü An Sevilen Bir Bestesiydi
• Günümüze Kadar Ulaşan Hicaz Hümayun Sirtosu ve Güftesi De Kendisine Ait Olan Muhayyer Makamında İki Şarkısı Bulunuyor. “Ey Nevbahar-I Hüsn-Ü An” Sevilen Bestelerindendi.
• Sultan’a Ait Nadide Besteyi Dinlemek İçin Tıklayın.
• Batı Müziği Besteleyen İlk Kompozitör Padişah, Sultan Abdülaziz’dir.
• Doğu-Batı Kültür Etkileşiminin Yoğun Yaşandığı Bu Dönemden Başlayarak Sarayda Şehzadeler ve Sultanlar Mızıkayı Hümayun Hocalarından Hatırı Sayılır Ölçüde Batı Müziği Eğitimi Almışlardır. Bu Eğitimler Sonucu Batı Müziğinde Eserler Veren, Beste Yapan Hanedana Mensup İlk Kompozitör De Sultan Abdülaziz Olmuştu.
• Sultan Abdülaziz’in Günümüze Ulaşan Dört Besteden Üçü Kayboldu
• Sultan Abdülaziz’in Bestelediği Dört Kısa Piyano Parçası 1970’li Yıllarda İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde Saklanıyordu Ancak Bunlardan Üçü Kayboldu. Geriye Yalnızca “Invitation A La Valse” Valse Davet Adlı Bestesi Kaldı.

Sultan Abdülaziz Anma Etkinliği ve Müzik Eserleri Piyano: Güneş Yakartepe


Sultan Abdülaziz Anma Günü, Yaşamı Eserleri Sanatı, Besteleri, Müzikleri ve Kültür Yapıtları. Sultani Besteler Sunumu, Dönemin Osmanlı Saray Musikisi ve Şarkıları
Sunu ve Konser Mekanı: Kağıthane Gültepe Kültür Merkezi, Istanbul,Konser ve Sultani Besteler: Sultan Abdülaziz ve Eserleri
Sanat Yönü Çok Güçlü Olan Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Hem Klasik Batı Formunda Hem Türk Müziği Formunda Eserleri ile Müzik Tarihine Damgasını Vurmuştu.
-Sultana İthaf Edilen Aziziye Marşı,
-Sultan Abdülaziz’in Eserleri; Invitation A La Valse, Hicaz Sirto ve Hicaz Mandra
-Oğlu Şehzade Mehmet Seyfettin Osmanoğlu ve Torunu Gevheri Sultanın Besteleri
-Sultan Abdülaziz Döneminin En Önemli Müzisyenleri Hacı Arif Bey ve Zekai Dede’nin Eserleri
Piyano: Güneş Yakartepe
Sunan-Hazırlayan: Zerrin Yakartepe
Sultan Abdülaziz Anma Günü, Yaşamı Eserleri Sanat-Müziğe Bakışı Sunum ve Konseri
19. Yüzyıl Osmanlı Sultanı Abdülaziz Dönemi, Osmanlı Sarayı Müzikleri, Klasik Türk-Osmanlı Musikisi ve Klasik Batı Müziği (Sinevizyon ve Tarihi Görüntüler Eşliğinde)
Metin Yazarı: Araştırmacı-Yazar Zerrin Yakartepe

Hicaz Sirto, Bestekar: Sultan Abdülaziz, Piyano Kanun Keman Trio, Klasik Türk Osmanlı Müziği Saz Eserleri, Ottoman Music

En Güzel Osmanlı Sultani Bestelerini Komalı Piyano ve Türk Müziği Sazları (Kanun ve Keman) ile Hiç Dinlediniz mi?
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” Hicaz Sirto, Sultan Abdülaziz Bestesi” Eserini Kuyruklu Komalı Piyano ile İcra Etti. Keman ve Kanun Eşlik Etti.
Bugün çok sevilen ve oynanan Aziziye Sirto(Hicaz Sirto) oyununun ezgisi Sultan Abdulaziz ’e aittir. Rumlarda da bu oyun Azizies Sirtos olarak adlandırılmıştır.
Hicaz Sirto
Beste: Sultan Abdülaziz
Sultan Abdülaziz’in Hicaz Sirtosu Neşeli ve Kıvrak Nağmelere Sahip Olmasına Rağmen Vakarı ve Mağrurluğu İle İnsanı Çok Derinden Etkiler.
Bu Eserin, Daha Doğrusu Abdülaziz’in Bir Arzusu Var ve Bu Arzuyu Bize Keyifli Keyifli Anlatıyor

HİCAZ SİRTO, BESTE: SULTAN ABDÜLAZİZ BİLGİLERİ, VİDEOLARI

Hicaz Sirto, Beste Sultan Abdülaziz, Piyano Kanun Keman Solist Quarter, Klasik Türk Musikisi-Müziği, Genç Piyanist Güneş Yakartepe,En Güzel Saz Eserleri Şarkılar Konseri. Enstrümantal Saz Eseri-Semaisi Osmanlı En Güzel Fon Müzikleri. Ottomane Music

OSMANLI MİLLİ MARŞLARI, OSMANİYE MARŞI, BESTE: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA PİYANO RESİTAL, OTTOMAN MÜZİK

OSMANİYE-OSMANİE MARŞI, BESTE: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA Ayrıntılı Bilgileri, Videoları

Osmanlı millî marşı olarak daha çok Don İzzet Paşa’nın marşları kullanılsa da Guatelli Paşa’nın Osmaniye Marşı bir süre millî marş olarak kullanılmıştır…
Callisto Guatelli Paşa Kimdir? Callisto Guatelli Biyografisi, Callisto Guatelli Eserleri ve Besteleri ile İlgili Bilgiler Nedir?
Callisto Guatelli (Guatelli Paşa, Besteci, Şef, İtalyan müzisyen)
İstanbul’a gelerek Osmanlı sarayında dört padişah döneminde görev yapan, Musika-i Hümayün şefliğini uzun süre Yönetmiştir.
Guateli, gerek devrin Türk musikisi eserlerini armonize ederek, gerekse Türk makamları çok sesli marşlar besteleyerek çok sesli müziğin Osmanlı topraklarında gelişimine katkı sağlamıştır.
Mehmet Ali Bey, Klarnetçi Zati Bey, Saffet Bey gibi Tür müzisyenleri yetiştirmiştir.
Osmaniye Marşı, Aziziye Marşı, Osmanlı Sergi Marşı gibi popüler eserlerin bestecisidir.

CEVAP VER