Ressam ve Besteci Bir Osmanlı Padişahı, Sultanı Abdülaziz

0
1494
Sultan ABDÜLAZİZ Kısaca Kimdir Ve Müzik Hayatı Osmanlı Sultanı Padişahı ABDÜLAZİZ Kısa Bilgi Abdülaziz. Ressam Ve Besteci Bir Osmanlı Padişahı Sultanı Abdul Aziz Han
Sultan ABDÜLAZİZ Kısaca Kimdir Ve Müzik Hayatı Osmanlı Sultanı Padişahı ABDÜLAZİZ Kısa Bilgi Abdülaziz. Ressam Ve Besteci Bir Osmanlı Padişahı Sultanı Abdul Aziz Han

Sultani Besteler, Osmanlı Padişahı ABDÜLAZİZ Müzik ve Resim Hayatı, Besteleri

Ressam ve Bestekâr Abdülaziz

Osmanlı sultanları içinde bestekârlığı ile öne çıkan, III. Selim”dir.
Ama Sultan III. Selim”den başka sultanlar da çok güzel eserler bestelemiş ve Osmanlı mûsikî kültürüne büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.
Meselâ II.Murad, II.Bayezid, IV.Murad, IV.Mehmed, II.Mustafa, I.Mahmud, II.Mahmud, Abdülaziz, V.Murad ve Vahdeddin de sultan bestekârlar kategorisine dâhil edilebilirler.
Bu sultanlar sadece bestekâr değil ama aynı zamanda sanatın diğer dallarında da kendilerini göstermiş, çok yüksek seviyede eserler ortaya koymuşlardır.
Ama II.Mahmud ve Pertevniyal Sultan”ın oğlu, son halife Abdülmecid”in de babası Sultan Abdülaziz”e özel bir yer açmak gerekmektedir.

Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi”nde Uluslararası Kültür Sanat Derneği tarafından “Eskizlerden Tablolara Ressam Sultan Abdülaziz” başlıklı bir sergi açıldı.
Proje koordinatörlüğünü Selman Gemuhluoğlu, küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen ve danışmanlığını da Ömer Faruk Şerifoğlu”nun yaptığı sergide, Sultan Abdülaziz”in 67 adet eskizi ve bu eskizlerin geliştirilmesi suretiyle tamamlanmış savaş konulu tablolar yer alıyor.
Sergilenen eskizler bile, Sultan Abdülaziz”in ne kadar başarılı bir ressam olduğuna dâir ciddî ipuçları veriyor.

Sultan Abdülaziz”in bestekârlık yönünden de kısaca bahsetmek gerekiyor. Sultan Abdülaziz, gerçekten iyi bir ressam olduğu kadar çok iyi bir bestekârdır.

Sadece Türk müziği formlarında değil, Batı müziği tarzında eserler de bestelemiş bir bestekâr. Üstelik bu eserler, sıradan eserler de değildir. Hem çizdiği eskizlere ve bu eskizlerden hareketle ona ait olma ihtimali bulunan tablolara bakıldığında ve hem de bestelediği eserler dinlenildiğinde, sanatın her iki dalında da zevk ve estetik düzeyinin yüksek olduğunu anlamak mümkün.

Sanatın bu her iki alanında da çok iyi bir eğitim aldığı bilinen Sultan Abdülaziz, gerçekten bu iki sanatın da hakkını vermiş.
Beşiktaş Mevlevîhânesi Şeyhi Sâid Dede”nin oğlu Neyzen Yusuf Paşa gibi önemli bir Neyzen”den Ney öğrenmiş olması Sultan”ın çok iyi hocaların rahle-i tedrîsinden geçtiğini gösteriyor.

Piyano ve Lavta gibi iki önemli sazı da çalabilen Abdülaziz”in Hicaz makamındaki, Muhayyer makamındaki iki şarkısı Şunlardır,

  • Mandıra ve
  • Hicaz hümayun sirtosu,

Batı müziği tarzında bestelediği

  • “La Gondole Barcarolle”,
  • “Invitation a la Valse” ve
  • “La Harpe Caprice” gibi piyano eserleri,

bestecilik kudretini göstermesi bakımından çok önemli eserlerdir.
Hatta Batı müziği tarzında bestelediği bu eserler İtalya”da bir yayınevi tarafından basılarak yayınlanmıştır.
(Sirto ve mandıra bir tür oyun havası formudur. Barcarolle, gondolcülerin şarkılarına, capriccio ya da caprice çalgı veya ses için bestelenmiş serbest tarzdaki müzik eserlerine verilen isimdir. Vals ise daha çok Batı klasik döneminde gelişmiş bir dans ve bu danslar için bestelenmiş üç zamanlı müzik türüdür.)

SULTANİ BESTELER Sultan Abdülaziz ve Eserleri Piyano Güneş Yakartepe


Sultan Abdülaziz Anma Günü, Yaşamı Eserleri Sanatı, Besteleri, Müzikleri ve Kültür Yapıtları. Sultani Besteler Sunumu, Dönemin Osmanlı Saray Musikisi ve Şarkıları
Gultepe Kultur Merkezi, Istanbul, Turkey
Sunu ve Konser Mekanı: Kağıthane Gültepe Kültür Merkezi, Istanbul,Konser ve Sultani Besteler: Sultan Abdülaziz ve Eserleri
Sanat Yönü Çok Güçlü Olan Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Hem Klasik Batı Formunda Hem Türk Müziği Formunda Eserleri ile Müzik Tarihine Damgasını Vurmuştu.
Sultana İthaf Edilen Aziziye Marşı,
Sultan Abdülaziz’in Eserleri; Invitation A La Valse, Hicaz Sirto ve Hicaz Mandra
Oğlu Şehzade Mehmet Seyfettin Osmanoğlu ve Torunu Gevheri Sultanın Besteleri
Sultan Abdülaziz Döneminin En Önemli Müzisyenleri Hacı Arif Bey ve Zekai Dede’nin Eserleri
Piyano: Güneş Yakartepe
Sunan-Hazırlayan: Zerrin Yakartepe
Sultan Abdülaziz Anma Günü, Yaşamı Eserleri Sanat-Müziğe Bakışı Sunum ve Konseri
19. Yüzyıl Osmanlı Sultanı Abdülaziz Dönemi, Osmanlı Sarayı Müzikleri, Klasik Türk-Osmanlı Musikisi ve Klasik Batı Müziği (Sinevizyon ve Tarihi Görüntüler Eşliğinde)
Metin Yazarı: Araştırmacı-Yazar Zerrin Yakartepe
Sultan Abdülaziz Han’ın kağıthane de ilişkileri ve önemli eserleri nedeniyle Etkinlikleri düzenlendi.
Osmanlı Sultanı Padişah Abdülaziz Hayatı Eserleri, Sanat ve Müziğe Bakışı, Sinevizyon ve Sunumlar Eşliğinde.
19. Yüzyıl Osmanlı Sultanı Abdülaziz Devri, Osmanlı Sarayı Müzikleri, Klasik Türk-Osmanlı Musikisi ve Klasik Batı Müziği.

Sultan 2. Abdülhamid Anma Günü, Yaşamı Eserleri Sanatı, Müziği, Kültürü  Osmanlı Saray Musikisi-Şarkıları

youtube.com/watch?v=FHngWjFtIZo

CEVAP VER