Sultan Abdülaziz Kimdir? Hayatı, Önemli İşleri ve Projeleri

0
6217
Sultan Abdülaziz 32. Osmanlı Padişahı 2. Mahmud Ile Valide Sultan Oğludur. Kimdir Kısaca Hayatı Önemli İşleri Ve Projeleri
Sultan Abdülaziz 32. Osmanlı Padişahı 2. Mahmud Ile Valide Sultan Oğludur. Kimdir Kısaca Hayatı Önemli İşleri Ve Projeleri

Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Kısaca Kimdir? (1861-1876)

II. Mahmud ile Pertevniyal Valide Sultan’ın oğlu olan 32. Osmanlı padişahı Abdülaziz (1830-1876); Akşehirli Hasan Fehmi Efendi’den Arapça, din bilgisi ve edebiyat, bestekar Yusuf Paşa’dan müzik dersleri almıştır. Spor ve resim ile ilgilenmiştir.

Sultan Abdülaziz fetihler için Batı’ya yönelen Osmanlı sultanlarından uzun yıllar sonra ilk kez Avrupa hanedanlarının davetlisi olarak Avrupa’ya giden Osmanlı padişahıdır.

Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Kimdir. Ottoman Empire Ottomano, Abdul Aziz Sultano, Abdulaziz Padishah, İmperial Of Ottomane
Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Kimdir. Ottoman Empire Ottomano, Abdul Aziz Sultano, Abdulaziz Padishah, İmperial Of Ottomane

1867 yılında yaptığı Avrupa seyahati dönemin basınının heyecanla takip ettiği bir olay olmuştur. Akşehirli Hasan Fehmi Efendi’den Arapça, Arap edebiyatı ve şer‘i ilimler konusunda; Qués ve Schranz’dan da resim dersleri almıştır.

Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz’in Yaptığı Önemli İşler ve Projeler

Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Önemli İşler ve Projeler
Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Önemli İşler ve Projeler
  • Koleksiyon oluşturmak için tablo satın alan, resim ve müziğe karşı ilgi ve yeteneği ile tanınan Sultan Abdülaziz, atlı heykelini yaptırmıştır.
  • İlk Türk fuarı Sergi-i Umumi-i Osmani’nin Sultanahmet Meydanı’nda 1863 yılında açılması,
  • 1864 yılında genel nüfus sayımının yapılması, Tersane ve Tophane’nin modernleşmesi,
  • Feshane’nin genişletilmesi, İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolu,
  • bütün vilayetleri kapsayan telgraf şebekesinin oluşturulması,
  • atlı tramvay, donanmanın güçlendirilmesi,
  • Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi),
  • Darülfünun, Darülmuallimat, Sanayi Mektebleri ve
  • Tıbbiye gibi yeni eğitim kurumlarının açılması gibi yenilikler yaşanmıştır.
Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Sultan Kimdir. Ottoman Empire Ottomano, Abdul Aziz Sultano, Abdulaziz Padishah, İmperial Of Ottomane
Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Sultan Kimdir. Ottoman Empire Ottomano, Abdul Aziz Sultano, Abdulaziz Padishah, İmperial Of Ottomane

30 Mayıs 1876 tarihinde tahttan indirilen Sultan Abdülaziz’in yerine yeğeni V. Murad padişah olmuştur. Topkapı Sarayı ve ardından Çırağan Sarayı Fer‘iye Dairesi’ne kapatılan Sultan Abdülaziz bileklerini keserek intihar rivayet edilir. Ama Mazlum Sultanın katledildiği kuvvetle muhtemeldir.

Divanyolu’ndaki babası Sultan II. Mahmud’un türbesine gömülmüştür.

Hicaz Sirto, Bestekar: Sultan Abdülaziz, Piyano Kanun Keman Trio, Klasik Türk Osmanlı Müziği Saz Eserleri, Ottoman Music

En Güzel Osmanlı Sultani Bestelerini Komalı Piyano ve Türk Müziği Sazları (Kanun ve Keman) ile Hiç Dinlediniz mi?
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” Hicaz Sirto, Sultan Abdülaziz Bestesi” Eserini Kuyruklu Komalı Piyano ile İcra Etti. Keman ve Kanun Eşlik Etti.
Bugün çok sevilen ve oynanan Aziziye Sirto(Hicaz Sirto) oyununun ezgisi Sultan Abdulaziz ’e aittir. Rumlarda da bu oyun Azizies Sirtos olarak adlandırılmıştır.
Hicaz Sirto
Beste: Sultan Abdülaziz
Makam: Hicaz
Usül: Sofyan
Sultan Abdülaziz’in Hicaz Sirtosu Neşeli ve Kıvrak Nağmelere Sahip Olmasına Rağmen Vakarı ve Mağrurluğu İle İnsanı Çok Derinden Etkiler.
Bu Eserin, Daha Doğrusu Abdülaziz’in Bir Arzusu Var ve Bu Arzuyu Bize Keyifli Keyifli Anlatıyor

HİCAZ SİRTO, BESTE: SULTAN ABDÜLAZİZ BİLGİLERİ, VİDEOLARI

Hicaz Sirto, Beste Sultan Abdülaziz, Piyano Kanun Keman Solist Quarter, Klasik Türk Musikisi-Müziği, Genç Piyanist Güneş Yakartepe,En Güzel Saz Eserleri Şarkılar Konseri. Enstrümantal Saz Eseri-Semaisi Osmanlı En Güzel Fon Müzikleri. Ottomane Music

OSMANLI MİLLİ MARŞLARI, OSMANİYE MARŞI, BESTE: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA PİYANO RESİTAL, OTTOMAN MÜZİK

OSMANİYE-OSMANİE MARŞI, BESTE: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA Ayrıntılı Bilgileri, Videoları

Osmanlı millî marşı olarak daha çok Don İzzet Paşa’nın marşları kullanılsa da Guatelli Paşa’nın Osmaniye Marşı bir süre millî marş olarak kullanılmıştır…
Callisto Guatelli Paşa Kimdir? Callisto Guatelli Biyografisi, Callisto Guatelli Eserleri ve Besteleri ile İlgili Bilgiler Nedir?
Callisto Guatelli (Guatelli Paşa, Besteci, Şef, İtalyan müzisyen)
İstanbul’a gelerek Osmanlı sarayında dört padişah döneminde görev yapan, Musika-i Hümayün şefliğini uzun süre Yönetmiştir.
Guateli, gerek devrin Türk musikisi eserlerini armonize ederek, gerekse Türk makamları çok sesli marşlar besteleyerek çok sesli müziğin Osmanlı topraklarında gelişimine katkı sağlamıştır.
Mehmet Ali Bey, Klarnetçi Zati Bey, Saffet Bey gibi Tür müzisyenleri yetiştirmiştir.
Osmaniye Marşı, Aziziye Marşı, Osmanlı Sergi Marşı gibi popüler eserlerin bestecisidir.

CEVAP VER