Abdülaziz Dönemi Reform, Yenilik ve Eserleri

0
6837
Abdülaziz Dönemi Reform Yenilikve Eserleri Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Kimdir. Ottoman Empire Ottomanoİmperial Of Ottomane Abdülaziz.Han
Abdülaziz Dönemi Reform Yenilikve Eserleri Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Kimdir. Ottoman Empire Ottomanoİmperial Of Ottomane Abdülaziz.Han

Abdülaziz Dönemi Islahatları (1861 – 1876)

 • 1863’te Galatasaray Sultanisi (Lisesi) açıldı.
 • 1863’te Bank-ı Osman-i Şahane (Osmanlı Bankası) kuruldu.

NOT: Para basma yetkisine sahip olan bu banka Osmanlı Devleti’nin Merkez Bankası gibi çalışmıştır.

 • 1864’te kimsesiz çocuklara sanayi alanında eğitim vermek üzere “Islahhane Mektebi” açıldı.
 • Dışarıdan borç para alınarak dünyanın üçüncü büyük donanması inşa edildi.  1868’de Meclis-i Ahkam-ı Adliye ikiye bölündü. “Divan-ı Ahkam-ı Adliye” (Yargıtay) ve “Şuray-ı Devlet” (Danıştay) isimli iki yüksek mahkeme oluşturuldu.
 • 1864’de, çıkarılan “Vilayet Nizamnamesi” ile ülke; vilayet, liva (sancak), kaza ve köy şeklinde teşkilatlandırıldı. 1871’de kaza ile köy arasında “Nahiye” denilen başka bir idari birim oluşturuldu.
 • 1869’da Süveyş Kanalı açıldı.
 • 1870’de Darülfünun (üniversite) açıldı.
 • Dolmabahçe Sarayı tamamlandı.
 • 1872’de ilk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa tarafından açılmıştır.
 • 1873’te kimsesiz ve yetim çocuklara eğitim vermek üzere Darüşşafaka Lisesi açıldı.
 • 1869’da çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile ilk kez yabancıların okul açmasına izin verildi.
 • 1870’te “Darülmuallimat” adıyla ilk kız öğretmen okulu açılmıştır.
 • Abdülaziz’in son zamanlarında Genç Osmanlılar (Jön Türkler) hareketi başladı.
 • Mecelle adlı medeni kanun kitabı Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmaya başladı (1868).
 • 1867’de tarımsal alanda destek sağlamak için Ziraat Bankası’nın temeli sayılan Memleket Sandıkları (Emniyet Sandığı) kurulmuştur.

1862’de ilk posta pulu basılmıştır

CEVAP VER