Abdülaziz Hukuk, Yönetim ve Eğitim Islahatları

0
3616
Sultan Abdülaziz Dönemi Islahatları 1861 1876 Hukuk Ve Yönetim Alanındaki Yenilikler Reformları
Sultan Abdülaziz Dönemi Islahatları 1861 1876 Hukuk Ve Yönetim Alanındaki Yenilikler Reformları

Sultan Abdülaziz Dönemi Islahatları 1861-1876

Hukuk ve Yönetim Alanındaki Islahatlar

 • Nizamiye Mahkemeleri açılmıştır. (Şeriat mahkemelerinin yanı sıra, Avrupa hukuk ku¬rallarına göre işleyen yeni mahkemelerin açılmasıyla, hukukta ikilik başlamıştır )
 • İlk Osmanlı medeni kanunu olan Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa öncülüğünde hazırlanmaya
  Sultan Abdülaziz Han 1861 1876 1Sultan Abdulaziz 32. Osmanlı Padişahı 2. Mahmud Ile Pertevniyal Valide Sultan’ın Oğludur. 2
  Sultan Abdülaziz Han 1861 1876 1Sultan Abdulaziz 32. Osmanlı Padişahı 2. Mahmud Ile Pertevniyal Valide Sultan’ın Oğludur. 

  başlanmıştır.

 • Şûra-ı Devlet kurulmuştur. (Danıştay)
 • Vilayet Nizamnamesi yayınlanmıştır.
 • İstanbul Emniyet Sandığı açılmıştır.
 • Mithat Paşa’nın girişimiyle çiftçiye ucuz kredi verilmesi amacıyla Memleket Sandıkları kurulmuştur.
 • Bahriye Nezareti kurulmuştur.
 • ilk posta pulu basılmıştır.

Eğitim Alanındaki Islahatlar

 • Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlanarak (Genel Eğitim Kanunu) ilk kez azınlık okulları ve yabancı okulların programları denetlenmeye başlanmıştır.
 • Galatasaray Sultanisi açılmıştır.
 • Kız öğretmen okulu olan Dar’ül Muallimat açılmıştır.
 • Darüşşafaka Lisesi açılmıştır.
 • Kaptan Mektebi açılmıştır.

CEVAP VER