Nihansın Dideden Ey Mest-i Nazım Beste: Hacı Faik Bey Osmanlı Saray Klasik Musikisi

0
6666
FİKRİMİN İNCE GÜLÜ Osmanlı Klasik Musikileri Şarkısı Besteci: Muallim İsmail Hakkı bey
FİKRİMİN İNCE GÜLÜ Osmanlı Klasik Musikileri Şarkısı Besteci: Muallim İsmail Hakkı bey

Solo Piyano Nihansın Dideden Ey Mesti Nazım Besteci: Hacı Faik Bey, Dinle Söz Klasik Türk Müziği Şarkı Eserii,

Bestekar Hacı Faik Bey Şarkılarını Piyano Tuşları Sesleri ile Hiç Dinlediniz mi?.
Piyanist Güneş Yakartepe, “Nihansın Dideden Ey Mesti Nazım ” Şarkısını Kuyruklu Piyano çaldı.
Solist; Ragıp YANİÇUN Sesi İle Ona Vokal yaptı.
Türk Sanat Müziği Solo Piyano Serisi: 7
Çok sevilen Şarkılarımızı Piyano ile Dinleyince Ümit ederim hoşunuza Gider.
Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar
Nihansin dideden ey mest-i nazim (iki kere)
Bana sensiz cihanda can ne lazim (iki)
Benim sensin felekte çaresazim (iki)
Bana sensiz cihanda can ne lazim (iki)

sezadir matemim tutsa felekler
bana insan degil aglar melekler
hebaya gitti hep bunca emekler
bana sensiz cihanda..

HACI FAİK BEY kimdir?

Hacı Faik Bey de ağabeyi Salim Bey gibi bilinmeyen bir tarihte Üsküdar’da doğdu. Oğlu Said Yurtseven bile babası hakkında bilgi vermemiştir. Öğrenim derecesini ve nerelerde okuduğunu bilmiyoruz. Küçük yaşında Enderun’a alınarak musikiyi Dellal-zade İsmail Efendi’den öğrendi. Enderuni Ali Bey ve Hacı Arif Bey’in yakın arkadaşıydı. Saraydan ayrıldıktan sonra Aksaray’daki “Kız Sanayi Mektebi” ile Haseki nihan
Hastanesi müdürlüklerinde bulundu. Bu sıralarda hacca gitti. Takriben altmış yaşlarında zatürre (Pnömoni) hastalığından öldü ve Karacahmed mezarlığına defnedildi. Hoşsada’da Hafız Osman Efendi’den naklen verilen bilgiye göre orta boylu ve zayıf yapılı bir kimseymiş. Ölüm tarihi hakkında bilgi veren bütün kaynaklarda çok değişiktir, genellikle 1890 tarihi kabul ediliyor.
Hacı Faik Bey XIX. Yüzyılın en dikkate değer ve “bu dönemin kudretli, başarılı bestekarlarından biridir. Musikimizin dini, dindışı kısımlarında ayinden ilahiye, kar’dan şarkıya birçok eser bestelemiştir. Klasik musiki yolundaki çalışmalarının yanı sıra, geçen yüzyılın ikinci yarısından sonra gittikçe revaç bulan ve önem kazanan şarkı yolundaki çalışmalarını bir hizaya bir hizaya getirmeyi başarmış ve bunu sağlamış bir bestekarımızdır.”

Hakkında bilgi veren bazı eserlerde, Hacı Arif Bey’in etkisinde kalmış bir sanatkar olarak gösterilmesi kişisel bir görüştür. Bu görüşün tersine Hacı Faik Bey eserlerinin her türüne kendi damgasını vurmuş olan bir sanatkardır. O da aynı yıllarda, aynı dönemde ve aynı sanat anlayışı içinde, aynı yollarda yetişmiş olan bir kimsedir.

İyi bir neyzen ve griftzen olmasına rağmen, daha çok usta bir hanende olarak tanındı. Salim Bey gibi saz eseri değil söz eserleri besteledi. Saadeddin Nuzhet Ergun, dini eserlerinde az çok şarkı tavrının bulunduğunu ileri sürüyor.Sadilik ve Mevlevilik tarikatlarına mensuptu. Yegah ve dügah makamlarında iki Mevlevi ayini bestelemiş, sadece bir bölümü bilinen yegah ayini unutulmuş, dügah ayini ise zamanında birkaç kez Üsküdar Mevlevihenesi’nde okunmuş ve sonradan notaya alınmıştır. Nota bilmediği sanılan Hacı Faik Bey beş yüzden çok eser bestelemiş, bunlardan yüz elli kadarı günümüze gelebilmiştir. Büyük form eser bestekarlığının son ustasıdır.

Şiirle uğraşmış, eserlerinin çoğunun sözlerini kendisi yazmıştır. Şiirle kullandığı Türkçe o zamanki anlayışa göre daha sadedir. Daha çok halk zevk ve sanat anlayışına yakın bir dil vardır. Şiirlerinde “Faik” mahlasını kullanan sanatkarın bir şiirini sunuyoruz;
Bütün bunların dışında Hacı Faik Bey musikimize büyük hizmette bulunarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Bunların en belli başlı olanları şunlardır: Hamami-zade Osman Efendi, Hacı Kirami Efendi, Hafız Ahmed Nazif Efendi, Said Özok, Sultan Mehmed Vahdeddin, mersiyehan Hacı Süleyman Tevfik Efendi.
Türk Musikisi repertuarında bulunan eserleri iki Mevlevi ayini, tevşih, şugl ve ilahiler, iki kar, on beste, yürük ve aksak semailer, seksen altı şarkıdan ibarettir.
Atatürk’ün sevdiği şarkılar Atatürk’ün sevdiği şarkılar Atatürk Köşesi Atatürk Odası
Özel Belgeler El Yazısı Yazdığı Kitaplar Okuduğu Kitaplar Yazdığı Mektuplar Yazdığı Şiirler Telgrafları Nüfus Kağıdı Ve Karnesi Vasiyeti Ve Ölümü Vasiyet Kararı Notere Verilişi Vasiyetinin Tam Metni Ölümü İlk Muayene İlk Teşhis Doktorları Ben Hastayım Çocuk Kumandan Benim Güney Gezisi

EZGİ SÖZSÜZ ÇALGISAL ESER HARİKA GÜZEL DİNLETİ ORJİNAL derin bir türk sanat müzigi kültürü olan duya ezberle haci faik bey bestesi, rast makami, açikça bana çok geliyor.
61 Nihansın Dideden nihansın Ey Mest-i Nazım Dinle Sözleri Solo Piyano Solist Misafir Sanatçı baygin Ayrıntılı Bilgileri Beste Hacı FAik Bey Söyle Türk Sanat Müziği Şarkıları Solistler Rast Makamı Klasik

CEVAP VER