Bestekar; Sultan 3. Selim Kimdir? Eserleri, En Güzel Saz Eseri HÜSEYNİ SAZ SEMAİSİ, Ottoman Music

0
1966
Osmanlı Padişahı Sultan 3. Selim Kimdir. Ottoman Empire Ottomano Sultano İmperial Of Ottomane Bestekar Osmanlı Sultanı Hayatı Eserleri Hakkında Bilgiler
Osmanlı Padişahı Sultan 3. Selim Kimdir. Ottoman Empire Ottomano Sultano İmperial Of Ottomane Bestekar Osmanlı Sultanı Hayatı Eserleri Hakkında Bilgiler

HÜSEYNİ SAZ SEMAİSİ Beste; Sultan 3. Selim, Ottoman Music Makamsal Komalı, Klasik Türk Musiki-Müziği

Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” HÜSEYNİ SAZ SEMASİ Bestekar; Sultan 3. Selim” Osmanlı Saz Eserini, Kuyruklu Piyano İle Solo Çaldı.
Osmanlı Müziği Eseri Piyano ve Nota Düzenleme: Gunes Yakartepe

BESTECİ VE MÜZİSYEN; SULTAN 3. SELİM KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ HAKKINDA BİLGİLER
Osmanlı Padişahı, Selim III (1761-1808)
28. Osmanlı padişahı. III. Mustafa’nın oğludur. Klasik Türk musikisinin en değerli bestecilerinden biridir. Besteciliği dışında ney üfler, tanbur çalardı. Tanbur hocası, geleneksel tanbur tavrının üstadı ünlü Tanburi İzak’tı. Osmanlı hanedanları arasında musikiye ilgi duyan, saz çalan, hatta bestecilikle uğraşan bir çok şehzade ve padişah çıkmışsa da, hiçbirinin musikiye ilgisi, musiki zevki ve bestecilik zevki III. Selim’in ki düzeyinde değildir.
III. Selim daha şehzadelik yıllarında saraydaki ve saray dışındaki musikicileri çevresinde toplamaya başlamış, saray meşkhanesini yeniden düzenlemiş, bu arada haremdeki musiki faalietlerini de teşvik etmeye başlamıştır.

Onun şehzadelik ve padişahlık yılları Türk musikisi tarihinin en parlak çağıdır. Abdülhalim Ağa, Vardakosta Ahmet Ağa, Küçük Mehmet Ağa, Numan Ağa, Şakir Ağa, Sadullah Ağa, Emin Ağa, Kömürcüzade Hafız Efendi, Tanburi İzak, Dede Efendi ve daha nice vazgeçilmez besteci sarayın musikiye verdiği geleneksel desteğin en yüksek düzeye çıktığı bu dönemin musikicileridir.


Yenilikçilik, III. Selim döneminin en belirgin özelliğidir. Değişiklik ihtiyacı en çok yeni makam arayışlarıyla kendini belli eder; yeni makam tertipleriyle yeni yollar aranır.
Çeşitli bestecilerin katılımıyla bu makamlardan ortaklaşa fasıllar bestelenir. Eski gelenek ve yerleşik kurallar bir ölçüde zorlanır. Bu dönem Türk musikisi tarihinde “III. Selim Dönemi” diye de anılır.
III. Selim mevlevîydi. Bazı eserlerine “Selim Dede” imzasını atmıştı. Saray dışındaki, özellikle mevlevihanelerdeki musiki faaliyetlerini izler, hatta yönlendirirdi. Galata Mevlevihanesi’ne gidip ayinleri dinler, büyük şair Şeyh Galib’le sohbet ederdi. oman Empire Music Makamsal Komalı Ottomane MusHampartzum Limonciyan ile Abdülbâki Nâsır Dede de nota sistemlerini III. Selim’in teşvikiyle geliştirmişlerdi.
Suzidilara, arazbarbuselik, nevakürdî, pesendide, şevkefza, şevk-u tarâb, hicazeyn, Hüseynî zemzeme, nevabuselik, rast-ı cedid onun düzenlediği makamlardır. Ayin, durak, peşrev, kâr, murabba beste, ağır semai, yürük semai, saz semaisi, şarkı, köçekçe türlerinde 70’i aşkın eseri notalarıyla günümüze ulaştırmıştır. III. Selim “İlhamî” mahlasıyla şiirler yazmış, şiirlerini bir divanda toplamıştır. Bazı musiki eserlerinde kendi şiirlerini güfte olarak kullanmıştır.
Kasik Türk Osmanlı Müziği Musikisi Yabancı Dil Karşılıkları,
İngilizce: Ottoman Empire Music March, Fransızca: Ottomane Musique, Almanca: Osmanische Musik, Osmanische Musik Marche

Güneş Yakartepe; Türk Müziği ve Osmanlı Eserlerini Piyano İle Çalma Fikri Nasıl Doğdu?

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarında, Klasik Batı Müziği Piyano Eğitimi Alan Güneş Yakartepe, Türk Müziği Şarkı ve Türkülerimize İlgisi Nedeniyle, 15 Yaşında İken Türkiye’mizin Güzel Şarkı ve Türkülerimizi Piyanoya Uyarlama Hedef Seçmiştir. Bunun Yanında Türk Tarihi ve Osmanlı Müziği Sevgisi Nedeni İle Bu Müziklerin Piyano Düzenlemelerini Yaparak Notalarını Yazmaya Başlamıştır. Makamsal Türk Musikisi Üzerine Araştırma Yaparak, Gerektiğinde Komalı Piyano’da Çalarak Eserleri O Zaman ki Makam ve Usüller İle Çalabilmeyi Hedef Seçmiştir.
Bestelere Ulaşabilmek İçin Yıldız, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi ve Türkiye Osmanlı Devlet Arşivleri Araştırılmıştır. Eserlerin Klasik Batı Müziğindeki Gibi Piyano Notaları Olmadığından Piyano Eşlik Notalarını Kendisi Armonize Etmeye Çalışmıştır.
Osmanlı Müziği Eseri Piyano ve Nota Düzenleme: Gunes Yakartepe
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, 16 Yaş (2013) Konser ve Piyano çalışmaları
Enstrümantal Osmanlı ve Türk Klasik Müziği Eserleri-Marşları Solo Piyano Serisi: 3
Piyanist Güneş Yakartepe, Komalı Piyano İle Osmanlı Sarayı Marş-Müzikleri
Ümit Ederim Seversiniz. Değerli Yorumlarınızı Bekliyorum
Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar.

CEVAP VER