Besteci; Muallim İsmail Hakkı Bey; En Güzel Eseri, KUR’A MARŞI, Ottoman Music, Mızıka-yı Humayun Piano Marş

0
1486
Maxresdefault 5
Maxresdefault 5

Muallim İsmail Hakkı Bey Kimdir? Piyano ile En Güzel Eseri Osmanlı Marşları KUR’A MARŞI, Ottoman Music

En Güzel, Bilinmeyen ve Hiç Dinlemediğiniz Osmanlı Marşı. Notalarını Bulamayacağınız Muhteşem Osmanlı Müzikleri ve Marşları.
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” KUR’A MARŞI Besteci; Muallim İsmail Hakki Bey” Osmanlı Eserini, Kuyruklu Piyano İle Solo Çaldı.

Osmanlı Bestekar; Muallim İsmail Hakki Bey Kimdir? Müzik Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

Muallim İsmail Hakkı Bey, 1865 yılında İstanbul’un Balat semtinde dünyaya geldi.
Babası “İdare-i Husûsiye”memurlarından hanende Reşid Efendi’dir. İlk okulu okuduktan sonra onu ailesi Mercan’da bir örücünün yanına çırak olarak verdi.
Mahallesinde ve işyerine yakın câmilerde okuduğu ezanlarla sesinin güzelliği dikkatleri çekiyordu. Bir çok műsıkîşinasımızın hayatında olduğu gibi, bu güzel sesi duyan yüksek dereceli bir saray görevlisi , ki bu kimsenin bir saray müezzini olduğu söylenir, Mızıka-i Humayűn’a alınmasına aracı oldu.
O zamanlar henüz Enderûn kapatılmadığı için, geleneksel öğretim ölçüleri içinde Suyolcu Lâtif Ağa’dan mûsıkî öğrenerek birçok fasıl geçti.
Bir taraftan da Mızıka-i Humayûn hocalarından Batı Mûsıkîsi ve Batı notası öğreniyordu.
O zamanki Enderûn mûsıkîşinaslarının hemen hemen hepsi Hamparsum notası bildiğinden bu notayı da öğrendi. Yorulmak bilmez bir çalışma ve öğrenme gayreti içinde sanatını geliştirerek kısa sürede “Sersazende”liğe terfi ettirildi. Daha sonra “Kolağası” rütbesi ile müezzinbaşı oldu.

Piyano Osmanlı Marşları KUR’A MARŞI Muallim İsmail Hakkı Bey, Ottoman Music, Mızıka-yı Humayun Marş

1908’de Meşrutiyet’in ilânından sonra, önce “Mûsıkî-i Osmanî” topluluğunu daha sonra aynı ismi taşıyan “Mekteb”i kurdu. Her iki şekliyle de hem düzenli bir sistem içinde öğrenci yetiştirdi, hem de mûsıkî sever İstanbul’lulara iyi icra örnekleri sundu. Darülelhan adı altında açılan, sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı adını alan öğretim kurumunda “Tertip ve Tasnif Heyeti” üyeliği ve “Fasıl Şefliği” yaptı.
Çok güçlü nota bilgisi olduğu için ayrıca “Solfej Muallimliği” görevini de üstlenmişti.
Műsıkî hayatına atıldıktan sonra durup dinlenmeden çalışarak hayli eseri notaya aldı;daha sonra sözünü edeceğimiz yayınları yaptı.
Sayısız sanatkârın yetişmesinde etken olmuştur. Bütün bunlar göz önüne alınacak olursa, nasıl zaman buldu da bu kadar besteyi yapabildi diye hayrete düşülebilir. Ruşen Ferid Kam, ders verirken hem konuştuğunu, hem de bir yandan beste yaptığını ve çok kolay eser bestelediğini söylerdi.
“Soyadı Kanunu”ndan sonra “Aksoy” adını alan İsmail Hakkı Bey Konservatuvar’dan Bebek’teki evine tramvayla dönerken 30 Aralık 1927 ‘de vefat etti. Ertesi gün Eğrikapı mezarlığına defnedildi.
Bir kez evlenmiş, beş çocuğu dünyaya gelmiştir. Ölümünden sonra nota kolleksiyonu, nota defterleri, kitap ve evrakı radyo idaresince satın alınmıştır. Bütün bunlar TRT Müzik Dairesi arşivinde bulunmaktadır. Elde bulunan eserleri bir ömür içine sığmayacak niteliktedir.

Piyano Resital ÇARGAH MARŞI Beste: Muallim İsmail Hakkı Bey, En Güzel Osmanlı, Bilinmeyen Müzikleri

MUALLİM İSMAİL HAKKİ ESERLERİ HAKKINDA BİLGİLER
Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmem
Ey mehlika ey gül beden
Fikrimin ince gülü
Gülşende yine âh ü enin eyledi bülbül
Acemkürdİ peşrevi
Ferahfezâ peşrevi
Ferahfezâ saz semâîsi
Kasik Türk Osmanlı Müziği Musikisi, İngilizce: Ottoman Empire Music March, Fransızca: Ottomane Musique, Almanca: Osmanische Musik, Osmanische Musik Marche

Güneş Yakartepe; Türk Müziği ve Osmanlı Eserlerini Piyano İle Çalma Fikri Nasıl Doğdu?

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarında, Klasik Batı Müziği Piyano Eğitimi Alan Güneş Yakartepe, Türk Müziği Şarkı ve Türkülerimize İlgisi Nedeniyle, 15 Yaşında İken Türkiye’mizin Güzel Şarkı ve Türkülerimizi Piyanoya Uyarlama Hedef Seçmiştir. Bunun Yanında Türk Tarihi ve Osmanlı Müziği Sevgisi Nedeni İle Bu Müziklerin Piyano Düzenlemelerini Yaparak Notalarını Yazmaya Başlamıştır. Makamsal Türk Musikisi Üzerine Araştırma Yaparak, Gerektiğinde Komalı Piyano’da Çalarak Eserleri O Zaman ki Makam ve Usüller İle Çalabilmeyi Hedef Seçmiştir.
Bestelere Ulaşabilmek İçin Yıldız, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi ve Türkiye Osmanlı Devlet Arşivleri Araştırılmıştır. Eserlerin Klasik Batı Müziğindeki Gibi Piyano Notaları Olmadığından Piyano Eşlik Notalarını Kendisi Armonize Etmeye Çalışmıştır.

Piyano Solo Resital PADİŞAHIM ÇOK YAŞA Muallim İsmail Hakki Bey, Osmanlı Müzik-Şarkı Ottoman Music


Konserlerinde, Klasik Batı Müziğinden Popüler Müziğe Kadar, Klasik Türk Musikisi, Osmanlı ve Saray Musikisi, Mehter-Askeri-Milli Marşlar,Türk Halk-Sanat Müziği, Dizi-Sinema Film Müzikleri Olmak Üzere Çok Geniş Bir Yelpazede Yaklaşık 1,5 Saatlik Bir Performans Hedeflenmiştir.
Bu İlginç Program, Türkiye’de İlk Defa Bu Konserde Denenmiş Olup Seyirciden Çok Olumlu Tepkiler Almıştır.
Bu Sayede Konser Her Yaştan, Her Yöreden, Her Karakterden İzleyiciyi Kucaklamak Fırsatı Doğmuştur. Böylece Repartuvar Salonun Tümüne Hitap Etme Şansı Yakalamıştır.
Osmanlı Müziği Eseri Piyano ve Nota Düzenleme: Gunes Yakartepe
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, 16 Yaş (2013) Konser ve Piyano çalışmaları
Enstrümantal Osmanlı ve Türk Klasik Müziği Eserleri-Marşları Solo Piyano Serisi: 3
Piyanist Güneş Yakartepe, Komalı Piyano İle Osmanlı Sarayı Marş-Müzikleri
Ümit Ederim Seversiniz. Değerli Yorumlarınızı Bekliyorum
Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar.

CEVAP VER