2. Abdülhamid Oğlu, Şehzade Burhaneddin Bestesi, Marş-ı Ali / Osmanlı Bahriye-Deniz Marşı

0
1621

Marş-ı Ali/Osmanlı Bahriye-Deniz Marşı GRANDE MARCHE Beste; Şehzade Burhaneddin Ottoman Empire Music

Besteci: Sultan 2. Abdülhamid Han Oğlu, Şehzade Burhaneddin Efendi Bestesi.
MARŞ-I ALİ / OSMANLI BAHRİYE-DENİZ MARŞI – Osmanlı Marşları Solo Piyano ile.En Güzel, Bilinmeyen ve Hiç Dinlemediğiniz GRANDE MARCHE Osmanlı Marşı. Notalarını Bulamayacağınız, Özel Muhteşem Osmanlı Müzikleri ve Marşları
Osmanlı Deniz Kuvvetleri- Donanması İçin Bestelenen Osmanlı Büyük/Ana Resmi Marş
Osmanlı Türk Ulusal Marşları, Türk Osmanlı Hanedanları – Osmanlı Devleti Saray Müzikleri

MARŞ-I ALİ / BAHRİYE MARŞI BESTECİ: ŞEHZADE BURHANEDDİN EFENDİ KİMDİR? HAYATI VE ESERİ HAKKINDA BİLGİLER

Burhaneddin Efendi, Sultan Abdülhamid’in oğludur.
Padişah kendisine genç yaşta vefat eden sevgili kardeşinin ismini vermiştir. Şehzade Burhaneddin Efendi çok yakışıklı, kültürlü, güzel giyinen, güzel konuşan ve yazan bir şehzâde idi.
MUSİKİŞİNAS OLUP HARİKA ÇOCUK SIFATI İLE 7 YAŞINDA İKEN BİR BAHRİYE MARŞI BESTELEMİŞTİR.

Marş-ı Ali GRANDE MARCHE Osmanlı Bahriye-Deniz Marşı, Sultan 2. Abdülhamid Oğlu, Şehzade Burhaneddin
Bahriye zâbiti idi. Meziyetleri sebebiyle padişah en çok bu oğlunu sever; hatta Cuma selâmlıklarında arabasına yalnızca onu alırdı.
Avrupa’daki gibi tahta gençlerin çıkmasını temin etmek maksadıyla verâset usulüne değiştirerek bu oğlunu yerine veliahd yapmayı düşündüğü bile söylenmiştir.
Burhaneddin Efendi’ye, 1913’te müstakil olan Arnavutluk tahtı teklif edildi. Ama kabul etmedi. 1921’de Iraklı zabitlerce Irak tahtına davet edildiyse de, İngiltere karşı çıktı.
Babasının tahttan indirilmesi üzerine muhtemelen şerlerinden korunmak için İttihatçılarla dostluk kurdu. Bir müddet sonra işkillenen İttihatçılar, kendisini göz hapsine aldılar.
Bunun üzerine çocuklarını alıp İsviçre’ye gitti. Bir daha da dönmedi. Ticaretle meşgul oldu. Geniş bir çevre edindi.
1924 senesinde halifelik kaldırılıp hanedan yurt dışına sürüldüğünde 39 yaşında bir miralay (albay) idi. Bu esnâda yurt dışında bulunmaktaydı.
Nice‘e, oradan Paris’e gitti. 1930’da New York’a yerleşti. Büyük bir petrol şirketinde 2000 dolar maaşla idare meclis âzâsı idi. Bu sebeple hanedanın diğer mensupları gibi maddî sıkıntı çekmedi.
New York’un en zengin muhiti 5. Caddede otururdu. Hususî otomobili vardı. Memlekette iken iki defa evlenmiş, ikisinden de boşanmıştı.
1925’te Quensberry Markizi ile yaptığı kısa evlilikten sonra, 1933’te Elsie Jackson (1879-1952) adında zengin bir Amerikalı dul ile evlendi.
1949’da kalp krizi geçirerek vefat etti. Cenâzesini gemiyle İstanbul’a getirdilerse de iniş izni verilmeyince, Şam’a götürülüp, Sultan Vahideddin’in de bulunduğu Sultan Selim Câmii hazîresine defnettiler.
Burhaneddin Efendi’nin iki oğlu vardır: Hidayet Hanım’dan 1911’de dünyaya gelen Mehmed Fahreddin Efendi, sürgün sırasında Viyana’da meşhur Theresianum Kolejinde tahsilde idi.
Paris Academie des Beaux-Art (güzel sanatlar akademisi) mezunudur. Münih ve Roma’da kaldı. Sonra New York’a yerleşti. Burada 1968’de vefat etti. 1933’de Catherine Papadopulos (1914-1945) ile kısa bir izdivaç yaptı. Çocuğu olmadı.

Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” MARŞ-I ALİ / OSMANLI BAHRİYE-DENİZ MARŞI ” Osmanlı Marşı Eserini, Kuyruklu Piyano İle Çaldı.

Güneş Yakartepe; Türk Müziği ve Osmanlı Eserlerini Piyano İle Çalma Fikri Nasıl Doğdu?

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarında, Klasik Batı Müziği Piyano Eğitimi Alan Güneş Yakartepe, Türk Müziği Şarkı ve Türkülerimize İlgisi Nedeniyle, 15 Yaşında İken Türkiye’mizin Güzel Şarkı ve Türkülerimizi Piyanoya Uyarlama Hedef Seçmiştir. Bunun Yanında Türk Tarihi ve Osmanlı Müziği Sevgisi Nedeni İle Bu Müziklerin Piyano Düzenlemelerini Yaparak Notalarını Yazmaya Başlamıştır. Makamsal Türk Musikisi Üzerine Araştırma Yaparak, Gerektiğinde Komalı Piyano’da Çalarak Eserleri O Zaman ki Makam ve Usüller İle Çalabilmeyi Hedef Seçmiştir.
Bestelere Ulaşabilmek İçin Yıldız, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi ve Türkiye Osmanlı Devlet Arşivleri Araştırılmıştır. Eserlerin Klasik Batı Müziğindeki Gibi Piyano Notaları Olmadığından Piyano Eşlik Notalarını Kendisi Armonize Etmeye Çalışmıştır.
Osmanlı Müziği Eseri Piyano ve Nota Düzenleme: Gunes Yakartepe
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, 16 Yaş (2013) Konser ve Piyano çalışmaları
Enstrümantal Osmanlı ve Türk Klasik Müziği Eserleri-Marşları Solo Piyano Serisi: 3
Kasik Türk Osmanlı Müziği Musikisi, İngilizce: Ottoman Empire Music March, Fransızca: Ottomane Musique, Almanca: Osmanische Musik, Osmanische Musik Marche

CEVAP VER