Sultan Abdülaziz Paris Fuarında; Yeşil Cami, Boğaziçi Köşkü, Hamam…

0
1830
Osmanlı Standı Sultan Abdülaziz Paris 1867
Osmanlı Standı Sultan Abdülaziz Paris 1867

Sultan Abdülaziz Paris Fuarında Yeşil Cami, Boğaziçi Köşkü, Hamam ile Osmanlı Kültürünü Sergiletti:

Nisan 1867 – 31 Ekim 1867 tarihleri arasında Champs de Mars’da 167 dönümlük bir arazi üzerinde kurulan Paris Evrensel Sergisi Osmanlı Devletinin İlk katıldığı fuardı.
Fuara III. Napolyon’un daveti üzerine katılan Sultan Abdülaziz, İmparator Napolyon’la birlikte “Uluslararası Paris Sergisi‘nin” açılışını yaptı ve sergide bulunan Osmanlı Pavyonu’nu ziyaret etti.

 

Paris Sergisinde Osmanlı Devleti 1855 1
Paris Sergisinde Osmanlı Devleti 1855

Bu pavyonda kumaşlardan, mobilyalara ve enstrümanlara kadar geniş bir yelpazede Türk kültürünü tanıtan ürünler sergileniyor, ziyaretçilere Türk yiyecek ve içecekleri ikram ediliyordu. Serginin dışı da tam manasıyla bir şenlik havasındaydı, milli kıyafetler giymiş olan müzisyenler, sürekli olarak ülkelerine ait olan musiki eserlerini çalıyor, zanaatkarlar ziyaretçiler huzurunda maharetlerini sergiliyordu.

Fuar ziyareti sırasında ilk olarak;

Bursa Yeşil Cami’nin bir kopyası olan bir Cami,

Boğaziçi’nin Anadolu kıyılarında yer alan lüks köşkleri simgeleyen Boğaziçi Köşkü ve

Geleneksel Türk Hamamının başarılı bir kopyası olarak hamam

üçlemesiyle yaratılan Otantik Doğu imajını sergileyen Osmanlı Pavyonu’nu ziyaret eden Sultan Abdülaziz, kendisi de sanata meraklı olduğundan özellikle güzel sanatlar galerisi ile ilgilenmiş, sergilenen eserler arasında o dönem Paris’te resim eğitimi gören Şeker Ahmet Paşa’nın çizdiği karakalem Abdülaziz Portresi çok hoşuna gitmiş ve bu Şeker Ahmet Paşa’nın sonraki yıllarda ilk Türk Saray Ressamı olmasının da yolunu açmıştı.

1867 Paris Fuarında Sergilenen Bursa Yeşil Cami’nin Kopyası Olan Cami’nin Içinden Bir Görünüm
1867 Paris Fuarında Sergilenen Bursa Yeşil Cami’nin Kopyası Olan Cami’nin Içinden Bir Görünüm
1867 Paris Sanayi Fuarında Türk Pavyonundaki Bursa Yeşil Caminin Kopyası Olan Cami
1867 Paris Sanayi Fuarında Türk Pavyonundaki Bursa Yeşil Caminin Kopyası Olan Cami
1867 Paris Sanayi Fuarında Türk Pavyonundaki Bursa Yeşil Caminin Kopyası Sultan Abdülaziz
1867 Paris Sanayi Fuarında Türk Pavyonundaki Bursa Yeşil Caminin Kopyası Sultan Abdülaziz
1867 Paris Bosphore Pavillion Boğaziçi Köşkü Plan Kesit Cephe Ve İç Dekorasyon
1867 Paris Bosphore Pavillion Boğaziçi Köşkü Plan Kesit Cephe Ve İç Dekorasyon
1867 Paris Fuarında Osmanlı Pavyonunda Sergilnen Hamam
1867 Paris Fuarında Osmanlı Pavyonunda Sergilnen Hamam

Sultan Abdülaziz ile birlikte fuarı ziyaret eden İmparator III. Napoleon, doğudan gelen bu önemli misafirinin ilgisini sağlamak üzere elinden geleni yapıyor onu kendi medeniyeti karşısında şaşırtmaya çalışıyordu.

Ancak, Sultan Abdülaziz ilgi çekici ve şaşırtıcı durumlara ragmen kayıtsız ve ağırbaşlı davranıyor, dünyanın değişik bölgelerinden gelen insanları izlemekle ve fransız sosyetesinin yaşantısını ve halkın yaşayışını gözlemlemekle yetiniyordu. 

Sultan’a eşlik eden Hariciye Nazırı Keçecizade Fuat paşa Abdülaziz’in ilgisizliğini ve durgunluğunu,
Padişah hiç bir şeye karşı, hayretini, hatta aşırı alakasını göstermedi. Aslında ruhunda ve kafasında derin izler bıraktığında şüphe duyulmayan hadise ve eserlere karşı bile kayıtsız ve doğal yaklaştı. Hünkâr, şahsına ve sülalesine has o gurur ve istiğna ile sakin, vakur ve ciddi idi. Sultan Abdülaziz’in bu tutumu, ev sahibi III. Napoleon’u da şaşırtmıştı.” sözleri ile ifade etmişti.

 

 

CEVAP VER