Müzik ilk defa Sultan Abdülaziz Döneminde ders olarak eğitim müfredatına girdi.

0
7886
Osmanlıda Müzik Eğitim Müfredatına Sultan Abdülaziz Döneminde Girdi
Osmanlıda Müzik Eğitim Müfredatına Sultan Abdülaziz Döneminde Girdi

1869 yılında devlet yönetiminde üst kurul vazifesi üstlenen “Devlet Şurası” kuruldu. Eğitim alanında birçok yeni düzenleme içeren “Maarif Nizamnamesi” yürürlüğe girdi. Bu nizamnameyle ilköğretim zorunlu hale geldi.

Birçok yeni okul açıldı. Ayrıca müzik ilk defa ders olarak eğitim müfredatına girdi. 1870 yılında da dış borçlanma devam etti. Darülfünun ve Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) kuruldu.

CEVAP VER