Abdülaziz Anma Günü, Yaşamı, Eserleri, Sanatı, Besteleri, Müzikleri ve Kültür Yapıtları.

Sultan Abdülaziz Sultani Besteler Sunumu, Dönemin Osmanlı Saray Musikisi ve Şarkıları

Sultan Abdülaziz Anma Etkinliği ve Müzik Eserleri Piyano: Güneş Yakartepe

Sultan Abdülaziz Anma Günü, Yaşamı Eserleri Sanatı, Besteleri, Müzikleri ve Kültür Yapıtları. Sultani Besteler Sunumu, Dönemin Osmanlı Saray Musikisi ve Şarkıları
Sunu ve Konser Mekanı: Kağıthane Gültepe Kültür Merkezi, Istanbul,Konser ve Sultani Besteler: Sultan Abdülaziz ve Eserleri
Sanat Yönü Çok Güçlü Olan Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Hem Klasik Batı Formunda Hem Türk Müziği Formunda Eserleri ile Müzik Tarihine Damgasını Vurmuştu.
-Sultana İthaf Edilen Aziziye Marşı,
-Sultan Abdülaziz’in Eserleri; Invitation A La Valse, Hicaz Sirto ve Hicaz Mandra
-Oğlu Şehzade Mehmet Seyfettin Osmanoğlu ve Torunu Gevheri Sultanın Besteleri
-Sultan Abdülaziz Döneminin En Önemli Müzisyenleri Hacı Arif Bey ve Zekai Dede’nin Eserleri
Piyano:Genç Piyanist Güneş Yakartepe
Sunan-Hazırlayan: Zerrin Yakartepe
Sultan Abdülaziz Anma Günü, Yaşamı Eserleri Sanat-Müziğe Bakışı Sunum ve Konseri
19. Yüzyıl Osmanlı Sultanı Abdülaziz Dönemi, Osmanlı Sarayı Müzikleri, Klasik Türk-Osmanlı Musikisi ve Klasik Batı Müziği (Sinevizyon ve Tarihi Görüntüler Eşliğinde)
Metin Yazarı: Araştırmacı-Yazar Zerrin Yakartepe
Sultan Abdülaziz, kendinden önceki Osmanlı padişahları gibi sanata destek veren bir hükümdardı. Resim ve hat sanatındaki üstün maharetinin yanı sıra müzikle de yakından ilgiliydi. Sultan Abdülaziz, küçük yaşlardan itibaren oldukça iyi bir eğitim almış, hem Batı hem de Klasik Türk müziğinde birbirinden güzel besteler yapmıştı. Klasik Batı müziği besteleyen ilk kompozitör padişah olan Sultan Abdülaziz’in müzisyen yönüne dair bilinmeyenleri derledik.

SULTAN ABDÜLAZİZ’İN VE OSMANLI PADİŞAHLARININ DEĞİŞİK ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Yedi cihana hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğunun liderleriydi onlar. Devlet-i Aliyye’yi yönetmenin, İslam dünyasının sancağını taşımanın yanında her sultanın kendine özgü yetenekleri ve zevkleri vardı.
Kimi yürekleri titreten şiirler yazmaya, kimi göz kamaştıran mücevherler tasarlamaya, kimi musikiye, kimi de bahçıvanlığa merak salmıştı.

SULTAN ABDÜLAZİZ’İN TİPİK ve ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Sultan Abdülaziz’in ve Osmanlı Padişahlarının Değişik Önemli Özellikleri
Yedi Cihana Hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğunun Liderleriydi Onlar. Devlet-İ Aliyye’yi Yönetmenin, İslam Dünyasının Sancağını Taşımanın Yanında Her Sultanın Kendine Özgü Yetenekleri ve Zevkleri Vardı.
Kimi Yürekleri Titreten Şiirler Yazmaya, Kimi Göz Kamaştıran Mücevherler Tasarlamaya, Kimi Musikiye, Kimi De Bahçıvanlığa Merak Salmıştı.

Sultan Abdülaziz’in Enteresan ve Önemli Özellikleri

Resme ve Hat Sanatına Olan Yeteneği Yanında Müziğe Yatkınlığı İle Bilinen Sultan Abdülaziz’de Görülen Sanat Eğilimi, Osmanlı Sultanları İçin Adeta Bir Aile Geleneğiydi.
1. Resme ve Hat Sanatına Olan Yeteneği Yanında Müziğe Yatkınlığı İle Bilinen Sultan Abdülaziz’de Görülen Sanat Eğilimi, Osmanlı Sultanları İçin Adeta Bir Aile Geleneğiydi.
2. Geleneksel Sanatlar İçin “Altın Çağ” Olarak Nitelendirilen Kanuni Sultan Süleyman Döneminden İtibaren Şehzadelerin Bir Sanat ve Zanaat Öğrenmeleri Gelenek Halini Almıştı.
3. Şehzadeler Kendileri İçin Tayin Edilen Lala Gözetiminde Askeri ve Fenni İlimlerde Kendilerini Geliştirirken, İşinin Ehli Bir Sanatkâr Tarafından Da Sanat Alanında Eğitilirlerdi.
4. Kanuni Kuyumcu, 2. Bayezid İcazetli Bir Hattattı. 2. Murat Hattat, I. Selim Kuyumcu, 2. Mahmud ve Abdülmecid De Dönemlerinin En İyi Hattatları Arasındaydı.
5. Sanata Olan İlgi ve Yeteneği İle Tanınan Sultan 2. Mahmut ve Pertevniyal Sultan’ın Çocuğu Olan Sultan Abdülaziz, 8 Şubat 1830’da Dünyaya Geldi.
6. Sultan Abdülaziz, Bir Batı Sanatı Olan Resme ve Heykele İlgisi Olması Sebebiyle “Yüzü Batı’ya Dönük” Olarak Bilinen Sultan Abdülaziz, Aynı Zamanda Osmanlı Sultanları Arasında Avrupa’ya İlk Resmi Ziyareti Gerçekleştiren Padişahtı.
7. Abdülaziz, Yetişme Döneminde İyi Bir Müzik Eğitiminden Geçmiş, Oldukça İyi Bir Musiki Bilgisine Sahipti. Çok İyi Piyano ve Çok İyi Lavta Çalan, Aynı Zamanda Neyzen Olan Çok İnce Ruhlu Bir Padişahtı. Yaptığı Resmi Gezilerde De Dış Kaynaklarda Sanatkâr Bir Devlet Başkanı Olarak Nitelendirilmişti.
8. Sultan Abdülaziz, Klasik Türk ve Batı Türünde Eserler Verdi
9. Sultan Abdülaziz, Klasik Türk ve Batı Müziğinde Günümüze Kadar Ulaşan Eserlere “Bestekâr” Sıfatıyla İmza Atmıştı.
10. Sultan Abdülaziz Ney Taksimleri İle Dinleyenleri Mest Ederdi
11. Ney Meşklerini Hocası Olan Neyzen Yusuf Paşa İle Gerçekleştirirdi. Onun Ney İle Gerçekleştirdiği Taksimleri Hünkâr Başkâtibi Atıf Bey Şu Sözlerle Dile Getirmişti: “Her Saza Aşina İseler De Tarikat-I Mevleviyye’ye Muhabbetlerinden Nâşi, Ney Üflemeye Merakları Ziyade İdi. Yaz Geceleri Harem-İ Hümayunda Yatak Odasının Pencereleri Açık Olmakla Bazen Ney İle Hazin Hazin Taksim Eylediğini Duyanların Ruhu, Avalim-İ Ulviyyeye Pervaz Edecek Hale Gelirdi…”
12. Sultan Abdülaziz’in Tuvalinden Bir Resimleri Vardı.
13. Sultan Abdülaziz’in Ey Nevbahar-I Hüsn-Ü An Sevilen Bir Bestesiydi
14. Günümüze Kadar Ulaşan Hicaz Hümayun Sirtosu ve Güftesi De Kendisine Ait Olan Muhayyer Makamında İki Şarkısı Bulunuyor. “Ey Nevbahar-I Hüsn-Ü An” Sevilen Bestelerindendi.
15. Sultan’a Ait Nadide Besteyi Dinlemek İçin Tıklayın.
16. Batı Müziği Besteleyen İlk Kompozitör Padişah, Sultan Abdülaziz’dir.
17. Doğu-Batı Kültür Etkileşiminin Yoğun Yaşandığı Bu Dönemden Başlayarak Sarayda Şehzadeler ve Sultanlar Mızıkayı Hümayun Hocalarından Hatırı Sayılır Ölçüde Batı Müziği Eğitimi Almışlardır. Bu Eğitimler Sonucu Batı Müziğinde Eserler Veren, Beste Yapan Hanedana Mensup İlk Kompozitör De Sultan Abdülaziz Olmuştu.
18. Sultan Abdülaziz’in Günümüze Ulaşan Dört Besteden Üçü Kayboldu
19. Sultan Abdülaziz’in Bestelediği Dört Kısa Piyano Parçası 1970’li Yıllarda İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde Saklanıyordu Ancak Bunlardan Üçü Kayboldu. Geriye Yalnızca “Invitation A La Valse” Valse Davet Adlı Bestesi Kaldı.
Valse” Valse Davet Adlı Bestesi Kaldı.

Sultan Abdülaziz Anma Günü, Yaşamı Eserleri Sanatı, Besteleri, Müzikleri ve Kültür Yapıtları.
Sultani Besteler Sunumu, Dönemin Osmanlı Saray Musikisi ve Şarkıları

Sultan Abdülaziz Anma Etkinliği ve Müzik Eserleri Piyano: Güneş Yakartepe

CEVAP VER