Padişah Abdülaziz Islahatları ve Eserleri

0
2801
Abdülaziz Dönemi Reform Yenilik Ve Eserleri Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Dönemi Musiki Ve Sanat Ile İlgisi Sultan
Abdülaziz Dönemi Reform Yenilik Ve Eserleri Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Dönemi Musiki Ve Sanat Ile İlgisi Sultan

Abdülaziz Dönemi Reform, Yenilik ve Eserleri (1861–1876)

Eğitim alanındaki Islahatlar

İlk Askeri Rüştiyeler açıldı

Sanat okulları açıldı

Darüşşafaka Lisesi açıldı

Maarifi Umumiye Nizamnamesi yayınlanarak, Eğitim basamakları Sübyan-Rüştiye-İdadi-Sultani ve Darul Fünun olarak belirlendi.

Ekonomi Alanındaki Islahatlar

Osmanlı Bankası, Merkez Bankası Hüviyeti kazandı.

Devlet İflas ettiğini açıkladı 1875

İlk Demiryolu hatları açıldı.

İlk hat Köstence-Boğazköy

Anadolu’daki ilk hat İzmir-Aydın hattıdır.

İdari ve Hukuk alanındaki Islahatlar

Mecelle Hazırlandı.

*Osmanlı Devletinin Medeni hukukudur.

*Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlandı.

*1926 yılına kadar devam edecek

Mecelle Abdülaziz döneminde hazırlanmasına rağmen,II. Abdülhamit zamanında uygulamaya konulacaktır.

Avrupa’ya seyahate çıkan ilk Osmanlı padişahı Abdülazizdir.

Sultan Abdülaziz 1867’de  Avrupa gezisine çıktığı trenin adı Saltanat Vagonu’dur.

Bu gezinin başlıca nedenleri şunlardır:

  • Hürriyet fikirleri ve medeniyetin Osmanlı ülkesinde de ilerlediğini Avrupa’ya göstermek.
  • Avrupa devletlerinden para yardımı almak.
  • Rusya’nın Osmanlı üzerindeki planlarını Avrupalı Devletlere bildirmek.
  • Padişahın, Avrupa hükümdarları karşısındaki saygın konumunu Osmanlı Hristiyanlarına göstermek.

Abdülaziz döneminde Osmanlı donanması yenilenerek dünyanın 3. büyük filosu haline gelmiştir.

Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları inşa edilmiştir.

CEVAP VER