Fransa Hükümetinin Sultan Abdülaziz’e Notası (1867)

0
1065
Sultan Abdülaziz Fransa Paris Seyahatı 1867
Sultan Abdülaziz Fransa Paris Seyahatı 1867

Avrupalı büyük devletler devamlı bir şekilde Osmanlı iç işlerine müdahale ediyorlar, çeşitli vesilelerle Bab-ı Ali‟ye nota veriyorlardı.
Mesela Fransa hükümeti, 1867 senesi Ocak ayında Osmanlı hükümetine bir reform
programı sunmuştu. On altı paragraftan oluşan bu programda, Osmanlı idare
şubelerinden hiçbiri ihmal edilmemişti.

Fransa hükümetinin söz konusu notasında şunlardan söz edilmekteydi:
– Hristiyanların çeşitli memuriyetlere kabul edilmesi,
– eğitim ıslahı ve yaygınlaştırılması,
– vilayet idare usulünün hertarafa yaygınlaştırılması,
– mahkemelerin alenî olacak şekilde düzenlenmesi,
– Hristiyanların şahitliklerinin kabul edilmesi,
– ticaret kanunlarının hazırlanması ve ticaret mahkemelerinin ıslahı,
– hapishanelerde zabıtanın ıslahı,
– yabancıların tasarruf hukukundan serbestçe yararlanmaları,
– vakıfların ıslahı ve bütün emlak ve arazinin mülke dönüştürülmesi,
-gayrimenkul malların feragatinin değiştirilmesi,
– dolaylı vergilerin emaneten idare ve iltizamın kaldırılması suretiyle doğrudan vergilerin toplanma usulünün değiştirilmesi,

– iç gümrüklerin ve tüketim vergisinin kaldırılması,

– büyük nafia işlerinin yapılması,
– yollar ve köprülerin ıslahı,
– maden ve ormanların iyileştirilmesi,
– büyük şehirlerde belediye dairelerinin kurulması,
– her nezaret için bir özel bir bütçe ve bütün idare şubeleri için de genel bir bütçe hazırlanması.”

CEVAP VER