Sultan Abdülaziz’in Yenilik ve Eserleri

0
1794
Darülfünun Fenler evi anlamı taşır İstanbul Üniversitesi, Sultan Abdülazizi

Sultan Abdülaziz’in Yenilik ve Eserleri

İlk posta pulu,
Bank-ı Osmani (Osmanlı Bankası),
Osmanlı Donanmasına İlk zırhlı savaş gemisi,
Vilayet Nizamnamesi ile yeni idari yapı ve vilayet meclisleri,
Mekteb-i Sanayi (Sanayi mektebi),
Darülfünun (İstanbul Üniversitesi),
Mekteb-i Sultan (Galatasaray Lisesi),
Divan-ı Ahkami Adliye (Yargıtay),
Şura-yı Devlet (Danıştay), Mecelle (Hukuk kitabı),
Darülmuallimat (Kız öğretmen okulu),
İtfaiye teşkilatı,
Darüşşafaka,
Mekteb-i Maadin (Maden mektebi),
Osmanlı ordusuna son model top ve tüfekler,
Sirkeci garı, …

CEVAP VER