Abdülaziz Dönemi Islahatları (1861 – 1876)

0
59790
Ottoman Bank Bank Osmani Şahane Sultan Abdülaziz
Ottoman Bank Bank Osmani Şahane Sultan Abdülaziz

Abdülaziz Dönemi Islahatları (1861 – 1876)
 1863’te Galatasaray Sultanisi (Lisesi) açıldı.
 1863’te Bank-ı Osman-i Şahane (Osmanlı Bankası) kuruldu.
NOT: Para basma yetkisine sahip olan bu banka Osmanlı Devleti’nin Merkez Bankası gibi çalışmıştır.
 1864’te kimsesiz çocuklara sanayi alanında eğitim vermek üzere “Islahhane Mektebi” açıldı.
 Dışarıdan borç para alınarak dünyanın üçüncü büyük donanması inşa edildi.  1868’de Meclis-i Ahkam-ı Adliye ikiye bölündü. “Divan-ı Ahkam-ı Adliye” (Yargıtay) ve “Şuray-ı Devlet” (Danıştay) isimli iki yüksek mahkeme oluşturuldu.
 1864’de, çıkarılan “Vilayet Nizamnamesi” ile ülke; vilayet, liva (sancak), kaza ve köy şeklinde teşkilatlandırıldı. 1871’de kaza ile köy arasında “Nahiye” denilen başka bir idari birim oluşturuldu.
 1869’da Süveyş Kanalı açıldı.
 1870’de Darülfünun (üniversite) açıldı.
 Dolmabahçe Sarayı tamamlandı.
 1872’de ilk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa tarafından açılmıştır.
 1873’te kimsesiz ve yetim çocuklara eğitim vermek üzere Darüşşafaka Lisesi açıldı.
 1869’da çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile ilk kez yabancıların okul açmasına izin verildi.
 1870’te “Darülmuallimat” adıyla ilk kız öğretmen okulu açılmıştır.
 Abdülaziz’in son zamanlarında Genç Osmanlılar (Jön Türkler) hareketi başladı.
 Mecelle adlı medeni kanun kitabı Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmaya başladı (1868).
 1867’de tarımsal alanda destek sağlamak için Ziraat Bankası’nın temeli sayılan Memleket Sandıkları (Emniyet Sandığı) kurulmuştur.
 1862’de ilk posta pulu basılmıştır.

 

CEVAP VER