KATEGORİLER ( KONU BAŞLIKLARI )

ABDÜLAZİZ MUSİKİSİ-MÜZİKLERİ VİDEO

Osmaniye Marşı, Beste Callisto Guatelli Paşa, Piyano Kanun Keman Solist Yakartepe, Osmanlı-Türk Saray Müziği, Mızıka-yı Hümayün, Klasik Batı Formu En Güzel Şarkılar. Enstrümantal Fon Müzik Ottoman-Turkish Music

Sultan Abdülaziz, Klasik Müzik Bestesi Yapan İlk Kompozitör Padişah

Sultan Abdülaziz Han Klasik Batı Müziği Besteleyen İlk Besteci Padişah Sultan Abdülaziz Han devletin muasırlaşma/garplılaşma/Avrupalılaşma temayüllerinin zirveye çıktığı 19. yüzyılda, Sultan II. Mahmud Han’la Pertevniyâl...

OSMANLI SERGİ MARŞI-ABDULAZİZ

SULTAN ABDÜLAZİZ ve OSMANLI HABERLERİ

SULTAN ABDÜLAZİZ ve HANEDAN AİLESİ

Daha fazla
  Sultan Abdülhamid Han Anma Günü Etkinlikleri Eyüp Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Piyanist Güneş Yakartepe Osmanlı Müzikler Osmanlı Sultanı Abdulhamit Han Kültür Eserleri Klasik Türk Musikisi Kopya

  II. Abdülhamid Anma Günü, Yaşamı Eserleri Sanat-Müziğe Bakışı Sunum ve Konseri

  Padişah II. Abdülhamid Anma Günü, Hayatı, Eserleri Döneminde Eser Sanat Müzik Yaşam Yazar: Zerrin Yakartepe 19. Yüzyıl Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid Dönemi, Osmanlı Sarayı Müzikleri,...

  Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid Kimdir.

  31. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid (1839-1861) Sultan II. Mahmud ile Bezmiâlem Valide Sultan'ın oğlu olan Abdülmecid (1823-1861), 31. Osmanlı padişahıdır. Akşehirli Ömer, Şehrî Hafız Emin...

  MEHMED SEYFETTİN OSMANOĞLU (Oğlu)

  ABDÜLAZİZ DÖNEMİ MÜZİK MUSİKİ VİDEO

  PADİŞAH ABDÜLAZİZ HAN KİMDİR

  ABDÜLAZİZ DÖNEMİ VE ESERLERİ

  OSMANLI DEVLETİ HAKKINDA BİLGİLER

  XXXSULTAN ABDÜLAZİZ ve OSMANLI HABERLERİ

  GENÇ PİYANİST PİYANO ÇALMA