Sultan Abdülaziz Kimdir? Özellikleri ve Bilgileri

0
3033
Sultan Abdülaziz Kimdir Özellikleri Ve Bilgileri Ottoman Empire Ottomano Abdul Aziz Sultano Abdulaziz Padisah İmperial Of Ottomane
Sultan Abdülaziz Kimdir Özellikleri Ve Bilgileri Ottoman Empire Ottomano Abdul Aziz Sultano Abdulaziz Padisah İmperial Of Ottomane

SULTAN ABDÜLAZİZ 8 Şubat 1830 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Babası Sultan ll. Mahmud, annesi Pertevniyal Valide Sultan’dır.

• Babası vefat ettiği zaman dokuz yaşlarındaydı.
• Akşehirli Hasan Fehmi Efendi’den Arap dili ve edebiyatı ile İslâmî ilimleri tahsil etti.
• Neyzen ve bestekâr Yusuf Paşa’dan mûsiki dersleri aldı.
• Çok sade giyinir, sarayda bir terlik, bir entari ile dolaşırdı.
• Ancak ağabeyi Sultan l. Abdülmecid, onun eğitimine çok önem verdi.
• Şehzadeliği sırasında rahat ve korkusuz bir hayat sürdü.
• Çok iyi Fransızca konuşurdu. Şiire ve müziğe de ilgisi vardı.
• Kendine ait besteleri vardır.
• Resim yapma kabiliyeti de çok üstün olan Sultan l. Abdülaziz, Osmanlı donanmasına ısmarlayacağı gemilerin plânını bizzat kendisi çizmişti.
• Ok atmayı, ata binmeyi, avlanmayı ve özellikle güreşmeyi çok severdi.
• Güçlü, kuvvetli ve pehlivan yapılıydı.
• Eğlenceden hoşlanmayan ve sade bir hayat yaşayan Abdülaziz, veliahtlığındaki bu mazbut haliyle halkın sevgisini kazandı.
• Hemen her kesimden insanlar onu müstakbel bir Yavuz gibi görmekte ve saltanata geçmesini beklemekteydiler.
• Ağabeyi Sultan l. Abdülmecid’in vefatı üzerine 25 Haziran 1861 günü tahta çıktığında 31 yaşındaydı.
• Abdülaziz tahta çıktığında Osmanlı Devletinin en büyük problemlerinden birisi dış borçlardı.

Bunun yanı sıra Osmanlı sınırları içinde yaşayan özellikle gayrimüslim milletler, Fransız İhtilâlinin (bk. Fransız İhtilâli) getirdiği özgürlükçü ve ırkçı duyguların hızla yaygınlaşması ve Avrupalı devletlerin kışkırtmaları sonucunda ayaklanmaya başlamasıydı.
Dönemin yüksek rütbeli bürokratlarında Meclis-i Vükelâ üyesi Mithat Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa ve Şeyhülislâm Hasan Hayrullah Efendi’nin alt yapısını hazırladığı padişahı tahttan indirme girişimleri 30 Mayıs 1876 günü gerçekleşti.
Sultan Abdülaziz Topkapı Sarayında bir odaya kapatıldı. Daha sonra Feriye Sarayına nakledildi.
4 Haziran 1876 günü, yine aynı kişi ve yandaşlarının çabasıyla Sultan Abdülaziz, kapatıldığı odasında—intihar ettiğini söyleyenlerin aksine—suikast sonucu şehit edildi.
En Güzel Osmanlı Sultani Bestelerini Komalı Piyano ve Türk Müziği Sazları (Kanun ve Keman) ile Hiç Dinlediniz mi?
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” Hicaz Sirto, Sultan Abdülaziz Bestesi” Eserini Kuyruklu Komalı Piyano ile İcra Etti. Keman ve Kanun Eşlik Etti.
Bugün çok sevilen ve oynanan Aziziye Sirto(Hicaz Sirto) oyununun ezgisi Sultan Abdulaziz ’e aittir. Rumlarda da bu oyun Azizies Sirtos olarak adlandırılmıştır.
Hicaz Sirto
Beste: Sultan Abdülaziz
Makam: Hicaz
Usül: Sofyan
Sultan Abdülaziz’in Hicaz Sirtosu Neşeli ve Kıvrak Nağmelere Sahip Olmasına Rağmen Vakarı ve Mağrurluğu İle İnsanı Çok Derinden Etkiler.
Bu Eserin, Daha Doğrusu Abdülaziz’in Bir Arzusu Var ve Bu Arzuyu Bize Keyifli Keyifli Anlatıyor

HİCAZ SİRTO, BESTE: SULTAN ABDÜLAZİZ BİLGİLERİ, VİDEOLARI

Hicaz Sirto, Beste Sultan Abdülaziz, Piyano Kanun Keman Solist Quarter, Klasik Türk Musikisi-Müziği, Genç Piyanist Güneş Yakartepe, En Güzel Saz Eserleri Şarkılar Konseri. Enstrümantal Saz Eseri-Semaisi Osmanlı En Güzel Fon Müzik. Ottoman Music

CEVAP VER