Sultan Abdülaziz’in Paris ve Londra’ya Daveti

0
1257
Paris Sergi Logosu Paris Exposition Universelle De 1867
Paris Sergi Logosu Paris Exposition Universelle De 1867
Osmanlı Sultanı Abdülaziz Han Hazretlerini Paris’te görmek ve ağırlamakla büyük şeref duyacağımızı…Temmuz 1867 başlarında açılacak “Exposition Universelle” Büyük Paris Fuarını teşriflerinizi…
Bu hususta vaki emir ve arzularının İstanbul sefarethanesine ulaştırılmasını…
Yüksek takdirlerinize, daimi saygılarımızla arz ederiz…”

Muharrem ayının 17.nci günüydü, Fransa’nın Dersaadet Sefiri Kont M. Bourrée, elindeki davetiye ile Dolmabahçe Sarayı’nın O, billur küpeşteleri her adımda şıngırdıyarak inceden bir melodi tutturan merdivenlerini çıkarken, attığı her adımda heyecanının yarattığı fazladan titreşimlerle billur küpeştelere adeta Callisto Guatelli Paşa’nın Aziziye Marşı’nı çaldırarak varmıştı, ikinci kattaki Mabeyn-i Hümayun (Selamlık) bölümünün elçilere ayrılmış olan Salonu’na.

Dolmabahçe Sarayı Mabeyn I Hümayun Selamlık Kırmızı Oda
Dolmabahçe Sarayı Mabeyn I Hümayun Selamlık Kırmızı Oda

Boğaz’a nazır bu Kırmızı Odada, ağır kırmızı perdelerin yarattığı boğucu, karanlık ve gergin ortamda sunmuştu, Fransa’nın Dersaadet Sefiri Kont M. Bourrée, Fransa İmparatoru III.Napoleon’un Milletlerarası Paris Sanayi Sergisi’nin açılışı münasebetiyle Sultan Abdülaziz’i Fransa’ya davet eden mektubunu Başmabeynci Cemil Bey’e…

Çok heyecanlanmış, sesi titreyerek,
“Sultan hazretlerini bütün Paris ve bütün Fransa, samimi bir heyecanla beklemektedir” diyebilmişti…
Bu sırada, dışarıda Sefirler Salonu’nda, “Zat-ı Şahane’nin Kraliçe Victoria tarafından Londra’ya davet olunduğunu arz ve tebliğ etmek” ve kraliçenin mektubunu Başmabeynci Cemil Bey’e takdim etmek üzere İngiltere’nin Dersaadet Sefiri Sir Henry Elliot da sırasının gelmesini bekliyordu.
Bir Osmanlı İmparatoru olarak Garb’e ordusunun başında olmaksızın ve sadece seyahat ve ikili ilişkiler kurmak üzere, barış içerisinde gitmek ilk ve son kez Osmanlı’nın 32. hükümdarı Sultan Abdülaziz’e nasib olacaktı…
Her ne kadar, o sırada Abdülaziz ile birlikte Garb Seyahatine katılmış olan Veliahd Şehzade Murat Efendi ve Şehzade Hamid Efendiler de daha sonra Padişah olmuşlarsa da o sırada henüz 27 ve 25 yaşlarını sürmekte olan birer Osmanlı şehzadesiydiler.

CEVAP VER