Sultan ABDÜLAZİZ Kısaca Kimdir ve Hayatı Kısa Bilgi

Sultan ABDÜLAZİZ Kısaca Kimdir Ve Müzik Hayatı Osmanlı Sultanı Padişahı ABDÜLAZİZ Kısa Bilgi Abdülaziz Han 1861 1876 15
Sultan ABDÜLAZİZ Kısaca Kimdir Ve Müzik Hayatı Osmanlı Sultanı Padişahı ABDÜLAZİZ Kısa Bilgi Abdülaziz Han 1861 1876 15

Osmanlı Sultanı-Padişahı ABDÜLAZİZ Kısa Bilgi

Sultan Abdülaziz 8 Kasım 1830 Tarihinde Topkapı Sarayı’nda Dünyaya Geldi. Sultan II. Mahmud ile Pertev Niyal Valide Sultan’ın Oğludur.
Sultan Mecid’in 1861 Yılında Ölümü Üzerine Padişah Oldu. Çocukluğunda Şehzâdelere Mahsus Saray Okulunda Eğitildi. Şehzâdeliğinde Vidinli Hoca Efendi’den, Padişah Olduktan Sonra Da Akşehirli Hasan Fehmi Efendi’den Güzel Kültür Dersleri Aldı. Resim Sanatından Anlar, Güzel Yazı Yazardı.
Özellikle Rik’a ve Celi Sülüs Türü Yazılarda Ustaydı. Piano ve Lavta Çalmakla Birlikte Her Sazı Biraz Kullanır, İyi Ney Üflerdi. Mûsikiyi Saray’da Öğrendi.
Sultan Aziz, Ne III.Selim, Ne De Babası 2. Mahmud Gibi Kudretli Bir Mûsikişinas Değildi. Ancak Türk Mûsikisine Tutkun Olan Bu Tahtta Kaldığı Sürece, Saraydaki Batı Mûsikisi Egemeliğine Son Vermek İstemişti. İyi Ahlâklı, Biraz Delişmen Tabiatlı, Pehlivan Yapılı, Yeniliğe Taraftar, Devletin Başındaki Gaileleri Bilen Bu Padişah 1876 Yılında Tahtından İndirildi. Bu Olaydan Beş Gün Sonra 4 Nisan 1876 Tarihinde İntihar Ederek Hayatına Son Verdi. Öldürüldüğü De İleri Sürülür.
Ney Çalmasını Neyzen Yusuf Paşa’dan Öğrenmişti. Şevkefza ve Muhayyer Makamlarından İki Şarkısı ile Hicaz Makamından Bir Sirtosu Biliniyor.

Osmanlı Sultanı-Padişahı ABDÜLAZİZ Müzik Hayatı, Besteleri

Sultan Abdülaziz”in bestekârlık yönünden de kısaca bahsetmek gerekiyor. Sultan Abdülaziz, gerçekten iyi bir ressam olduğu kadar çok iyi bir bestekârdır. Sadece Türk müziği formlarında değil, Batı müziği tarzında eserler de bestelemiş bir bestekâr. Üstelik bu eserler, sıradan eserler de değildir. Hem çizdiği eskizlere ve bu eskizlerden hareketle ona ait olma ihtimali bulunan tablolara bakıldığında ve hem de bestelediği eserler dinlenildiğinde, sanatın her iki dalında da zevk ve estetik düzeyinin yüksek olduğunu anlamak mümkün. Sanatın bu her iki alanında da çok iyi bir eğitim aldığı bilinen Sultan Abdülaziz, gerçekten bu iki sanatın da hakkını vermiş. Beşiktaş Mevlevîhânesi Şeyhi Sâid Dede”nin oğlu Neyzen Yusuf Paşa gibi önemli bir Neyzen”den Ney öğrenmiş olması Sultan”ın çok iyi hocaların rahle-i tedrîsinden geçtiğini gösteriyor. Piyano ve Lavta gibi iki önemli sazı da çalabilen Abdülaziz”in Hicaz makâmındaki mandıra ve hicaz hümayun sirtosu, Muhayyer makamındaki iki şarkısı, Batı müziği tarzında bestelediği “La Gondole Barcarolle”, “Invitation a la Valse” ve “La Harpe Caprice” gibi piyano eserleri, bestecilik kudretini göstermesi bakımından çok önemli eserlerdir. Hatta Batı müziği tarzında bestelediği bu eserler İtalya”da bir yayınevi tarafından basılarak yayınlanmıştır. (Sirto ve mandıra bir tür oyun havası formudur. Barcarolle, gondolcülerin şarkılarına, capriccio ya da caprice çalgı veya ses için bestelenmiş serbest tarzdaki müzik eserlerine verilen isimdir. Vals ise daha çok Batı klasik döneminde gelişmiş bir dans ve bu danslar için bestelenmiş üç zamanlı müzik türüdür.)
 

PİYANO RESİTALİ: SULTANİ BESTELER Sultan Abdülaziz ve Eserleri Piyanist Güneş Yakartepe


Sultan Abdülaziz Anma Günü, Yaşamı Eserleri Sanatı, Besteleri, Müzikleri ve Kültür Yapıtları. Sultani Besteler Sunumu, Dönemin Osmanlı Saray Musikisi ve Şarkıları
Gultepe Kultur Merkezi, Istanbul, Turkey
47. Sultani Besteler: Sultan Abdülaziz ve Eserleri
Etkinlik Tarih:2016-03-18 Saat: 20:00
Sunu ve Konser Mekanı: Kağıthane Gültepe Kültür Merkezi, Istanbul,Konser ve Sultani Besteler: Sultan Abdülaziz ve Eserleri
Sanat Yönü Çok Güçlü Olan Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Hem Klasik Batı Formunda Hem Türk Müziği Formunda Eserleri ile Müzik Tarihine Damgasını Vurmuştu.
Sultana İthaf Edilen Aziziye Marşı,
Sultan Abdülaziz’in Eserleri; Invitation A La Valse, Hicaz Sirto ve Hicaz Mandra
Oğlu Şehzade Mehmet Seyfettin Osmanoğlu ve Torunu Gevheri Sultanın Besteleri
Sultan Abdülaziz Döneminin En Önemli Müzisyenleri Hacı Arif Bey ve Zekai Dede’nin Eserleri
Piyano: Güneş Yakartepe
Kanun: Ramazan Söyler
Sunan-Hazırlayan: Zerrin Yakartepe
Sultan Abdülaziz Anma Günü, Yaşamı Eserleri Sanat-Müziğe Bakışı Sunum ve Konseri
19. Yüzyıl Osmanlı Sultanı Abdülaziz Dönemi, Osmanlı Sarayı Müzikleri, Klasik Türk-Osmanlı Musikisi ve Klasik Batı Müziği (Sinevizyon ve Tarihi Görüntüler Eşliğinde)
Metin Yazarı: Araştırmacı-Yazar Zerrin Yakartepe
Sultan Abdülaziz Han’ın kağıthane de ilişkileri ve önemli eserleri nedeniyle Etkinlikleri düzenlendi.
Osmanlı Sultanı Padişah Abdülaziz Hayatı Eserleri, Sanat ve Müziğe Bakışı, Sinevizyon ve Sunumlar Eşliğinde.
19. Yüzyıl Osmanlı Sultanı Abdülaziz Devri, Osmanlı Sarayı Müzikleri, Klasik Türk-Osmanlı Musikisi ve Klasik Batı Müziği.
Sultan 2. Abdülhamid Anma Günü, Yaşamı Eserleri Sanat-Müzik-Kültür Osmanlı Saray Musikisi-Şarkıları
youtube.com/watch?v=FHngWjFtIZo

CEVAP VER