HAMİDİYE MARŞI Milli Marşı, Beste: Necip Paşa, Osmanlı Ulusal Resmi Marşları, Ottoman Hymne National

0
874
HAMİDİYE MARŞI Milli Marşı, Beste: Necip Paşa, Osmanlı Ulusal Resmi Marşları, Ottoman Hymne National
HAMİDİYE MARŞI Milli Marşı, Beste: Necip Paşa, Osmanlı Ulusal Resmi Marşları, Ottoman Hymne National

Osmanlı Milli Marşı, HAMİDİYE MARŞI Milli Marşı,Güneş Yakartepe, Solo Piyano, Klasik Batı Ottomane Empire Music, Piano Resitali

HAMİDİYE MARŞI, Osmanlı Ulusal Resmi Marşları, Ottoman Hymne National, Ottomane Empire Music, Piano Resitali
Gerçek HAMİDİYE MARŞI, 5. Türk Osmanlı Ulusal Marşı. Necip Paşa: Hamidiye Marche / Ottoman İmperial Anthem (1876-1909)
Marche Of The Ottoman Empire: “Hamidiye Marşı” Beste Necip Paşa. Tarihi Büyük Osmanlı Devleti Ulusal Türk Milli Marş Sultan 2. Abdülhamid İthafen Marş,
Hamidiye Milli Marşı – 1876-1909 yılları arası kullanıldı. Necip Paşa tarafından II. Abdülhamit için bestelendi.

“Sultan 2. ABDULHAMİD için, Osmanlı Milli Marşı; ” Osmanlı Sarayı Müziği Piyano Solo Serisi: 3
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, ” YENİ HAMİDİYE MARŞI Besteci: Necip Paşa” Osmanlı Marş Eserini, Kuyruklu Piyano İle Solo Çaldı.

OSMANLI DEVLETİNDE RESMİ MİLLİ MARŞLAR NELERDİR?

Sultan 2. Mahmud zamanında uygulamada başlayan reform hareketleriyle bir Batı musiki ve gelenekleri de kabul edilmeye başlandı.
Özellikle çok sesli müzik ve türleri Osmanlıların hayatına girmeye başladı. Bu meyanda Batı’dan getirilen besteciler İmparatorluk Marşı diyebileceğimiz padişahların hükümranlığını simgeleyen marşlar bestelediler.
1- OSMANLI PADİŞAHI, SULTAN II. MAHMUD İÇİN BESTELENEN MAHMUDİYE MARŞI – 1808-1839 YILLARI ARASI KULLANILDI. GUİSEPPE DONİZETTİ VE KARDEŞİ GAETANO DONİZETTİ BESTELEDİ.
AY YILDIZLI AL BAYRAK T.C. BAYRAĞI KABULÜ – Tanzimat Devri sırasında Mecidiye Marşı bestelenmiş ve bugün Türkiye Cumhuriyeti`nin kullandığı “Beyaz ay yıldızlı al bayrak” resmi bayrak olarak kabul edilmiştir. Osmanlı’da padişahlara özel resmi marşlar şunlardır:
2- MECIDIYE MARŞI – 1839-1861 YILLARI ARASI KULLANILDI. GUİSEPPE DONİZETTİ TARAFINDAN ABDÜLMECİD İÇİN BESTELENDİ.

MECİDİYE MİLLİ MARŞI, Osmanlı Ulusal Resmi Marşları, Beste: Donizetti Paşa, Piyano Solo: Güneş Yakartepe Ottoman National Anthem, Ottomane Hymne National,


3- AZİZİYE MARŞI – 1861-1876 YILLARI ARASI KULLANILDI. CALLİSTO GUATELLİ TARAFINDAN OSMANLI PADİŞAHI, SULTAN ABDÜLAZİZ İÇİN BESTELENDİ.
4- HAMİDİYE MARŞI – 1876-1909 YILLARI ARASI KULLANILDI. NECİP PAŞA TARAFINDAN OSMANLI PADİŞAHI, SULTAN 2. ABDÜLHAMİT İÇİN BESTELENDİ.
Osmanlı Milli Marşı, Beste, Guatelli Solo Piyano, Klasik Batı Ottomane Empire Music, Piano Resitali

5- REŞADİYE MARŞI – 1909-1918 YILLARI ARASI KULLANILDI. ITALO SELVELLİ TARAFINDAN OSMANLI PADİŞAHI, SULTAN MEHMET REŞAT İÇİN BESTELENDİ.
6- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTİKLAL MİLLİ MARŞI. BİLİNDİĞİ GİBİ 724 ŞİİR ARASINDAN MEHMET AKİF ERSOY’UN ŞİİRİ 12 MART 1921’DE İSTİKLAL MARŞI, MİLLİ MARŞ OLARAK KABUL EDİLDİ.
İTALYAN , MIZIKA-I HÜMAYUN BANDO ŞEFİ BESTEKAR: GUİSEPPE DONİZETTİ PAŞA / MECİDİYE MARŞI – OSMANLI ULUSAL MARŞLARI SOLO PİYANO İLE.

Tüm Osmanlı Devleti Müzik ve Resmi Milli Marşları Önemli Yabancı Dillerdeki Karşılıkları.

Osmanlı Milli Marş Yabancı dil karşılıklarını merek ettim ve Araştırıp, Aşağıya Liste yaptım:
İngilizce: Ottoman National Anthem March,
Almanca: Ottomane Nationalhymne Marche,
Fransızca: Ottoman Hymne National,
İtalyanca; Ottomano İnno Nazionale ,
İspanyolca; Otomano Himno Naciona,
Portekizce: Otomano Hino Nacional
Osmanlı Müziği-Marşı Yabancı dil karşılıkları
İngilizce: Ottoman Empire Music March,
Fransızca: Ottomane Musique,
Almanca: Osmanische Musik Marche,
İtalyanca; Ottomano Musica İnno,
İspanyolca; Otomano Música himno

CEVAP VER